Odszkodowanie z AC. Jak grom z jasnego nieba.

odszkodowanie z ac

Odszkodowanie z AC. Machina wypłaty. Zdarzenia drogowe wszelkiej maści mają jedną cechę wspólną. Zwykle zdarzają się kierowcom w najmniej oczekiwanym momencie. Trzeba zawczasu być przygotowanym formalnie do kolizji czy wypadki. Wypada więc posiadać wiedzę o tym jak dochodzić odszkodowania z AC. Odszkodowanie z AC. Aby uruchomić machinę wypłaty środków z tytułu Auto Casco, niezbędne jest […]

Odszkodowanie AC. Co musisz wiedzieć?

odszkodowanie ac

Odszkodowanie AC. Wypadki chodzą po ludziach. Na kolizję czy wypadek nie da się przygotować. Zło może spotkać nas wszędzie. Pech nas odnajdzie prędzej czy później.  Czy to droga do ulubionej teściowej czy po ukochanego szwagra – kierowco, miej oczy otwarte. W gąszczu wrażeń i to nie małych, nie zawsze pamiętamy o tym by rach ciach […]

Odkup odszkodowań. Jak pomoże rzeczoznawca?

odkup odszkodowań

Odkup odszkodowań. Towarzystwo się bogaci, a kierowca… Zazwyczaj każda szkoda z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia rozliczana jest poprzez. kosztorys. Wykonuje go firma ubezpieczeniowa i najczęściej wylicza go z potrąceniem. W ten prosty sposób towarzystwa ubezpieczeniowe osiągają ogromne zyski z należności z odszkodowań, które powinny trafić na nasze konto, do naszych rąk. Wiele firm trudniących się […]

Odszkodowanie komunikacyjne. Pojazd zastępczy.

odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne. Sąd o aucie zastępczym. Sąd Najwyższy orzekł, że samochód przysługuje każdemu poszkodowanemu, jeśli jest mu niezbędny do normalnego, codziennego działania. Gdy pokrzywdzony w kolizji/wypadku czuje dyskomfort z powodu konieczności jeżdżenia transportem publicznym, ma prawo wynająć auto niezależnie od tego, czy pojazd służy mu na co dzień do pracy je czy też jest użytkowany […]

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Odwołania.

odszkodowanie komunikacyjne z oc

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Znów za mało. Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Nieraz można usłyszeć o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe drakońsko obniżyło wartość  ubezpieczonego przedmiotu, płacąc odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które ni jak pasuje do sytuacji kierowcy. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczony ma pełne prawo do tego, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odszkodowanie komunikacyjne z […]

Odszkodowanie z OC. Typy szkód.

odszkodowanie z oc

Odszkodowanie z OC. Szkoda całkowita. Odszkodowanie z OC. W przypadku ubezpieczenia OC o szkodzie całkowitej mówimy, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody zbyt duże trudności lub koszty. W rzeczywistości, jeśli wartość naprawy nie przekroczy ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody, wówczas właściciel pojazdu ma […]

Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki chodzą po ludziach.

odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki. Odszkodowania komunikacyjne. Do najczęściej spotykanych zdarzeń, z których należy nam się odszkodowanie należą bez wątpienia wypadki komunikacyjne. Są to głównie wypadki w ruchu lądowym, w których biorą udział pojazdy napędzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi czyli po prostu samochody i motocykle. Rzadziej spotyka się wypadki w ruchu wodnym, a najrzadziej w ruchu powietrznym., m.in. […]

Dopłata do odszkodowań OC. Najtrudniejszy pierwszy krok.

dopłata do odszkodowań OC

Dopłata do odszkodowań OC. Od czego zacząć. Dopłata do odszkodowań OC. Jeśli niezbyt cieszymy się z wielkości uzyskanego odszkodowania, należy skontaktować się z rzeczoznawcą. Dokona on  szczegółowej analizę poszczególnych elementów pojazdu. W czasie badania weźmie pod lupę ponad 200 elementów kontrolnych. Obecne auta stają się coraz bardziej skomplikowane pod względem technicznym. Rozwój techniczny i rosnące […]

Odszkodowanie z AC. Dowiedz się, co jest grane.

odszkodowanie z ac

Odszkodowanie z AC. Oczekiwania. Odszkodowanie z AC. Właściciele aut podpisując umowę ubezpieczenia AC oczekują, że gdy uszkodzą lub utracą pojazd otrzymają od towarzystwa odszkodowanie w wysokości w pełni odpowiadającej poniesionej przez nich szkodzie. W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty odszkodowania, pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem nieraz dochodzi jednak do sporu, co do wysokości powstałej szkody […]

Wypłata z OC sprawcy. Samochód zastępczy.

wypłata z oc sprawcy

Wypłata z OC sprawcy. Na ile auto zastępcze? Okres na jaki przysługuje rekompensata za auto zastępcze jest niezwykle łatwa do ustalenia, jeśli chodzi o tzw. szkodę częściową. Jest to po prostu dzień szkody, bądź też dzień oddania do warsztatu. W tym drugim przypadku po zdarzeniu drogowym, auto rzecz jasna musiało się nadawać do dalszej jazdy.Wypłata […]