Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania? Poradnik odszkodowawczy

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania? Poradnik odszkodowawczy

Zbyt wiele osób kojarzy możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania z koniecznością przechodzenia przez długi i kosztowny, a przede wszystkim pełen stresu proceder. W rzeczywistości jednak możliwość uzyskania takiej dopłaty może być dużo mniej skomplikowana, wręcz łatwa – w związku z tym, że może być z powodzeniem realizowana online.

Dopłata do odszkodowania – co zrobić, aby ją uzyskać?

Jak wspomniano na wstępie – dzisiaj nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby móc załatwić wszystkie formalności niezbędne do uzyskania dopłaty do odszkodowania od naszej firmy odszkodowawczej TB Ekspert. Cały proceder został bardzo uproszczony i może być kompleksowy wykonany za pomocą sieci internetowej.

W pierwszej kolejności konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego online, gdzie oczywiście konieczne będzie podanie kilku niezbędnych danych. Kosztorys naprawy pojazdu jest mile widzianym załącznikiem. Następnie ma miejsce analiza sprawy – co zwykle trwa nie więcej niż 3 dni robocze i odbywa się całkowicie bezpłatnie. Specjaliści dokonują rzetelnej weryfikacji kosztorysu pod kątem ewentualnych zaniżeń, jakie mogły mieć miejsce w związku z tą konkretną naprawą pojazdu. Po dokonaniu weryfikacji i wykazaniu, że w istocie – zaniżenie miało miejsce, pojawi się konkretna propozycja dopłaty. Jeśli zostanie ona przez osobę wnioskującą zaakceptowana – powstaje konieczność podpisania umowy o cesję wierzytelności, co jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.

Szczęśliwym finałem wyżej opisanej procedury jest oczywiście wypłata dopłaty do odszkodowania, co zwykle odbywa się również w czasie nie dłuższym niż kilka dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Analiza sprawy o dopłatę do odszkodowania – jakie dokumenty należy przygotować?

Aby cała procedura przebiegała tak łatwo i szybko, jak zostało to opisane w akapicie powyżej – konieczne będzie porządne przygotowanie się do prawidłowego złożenia wniosku, upewniając się co do poprawności danych, jak również podesłania niezbędnej dokumentacji. To, o jakie dokładnie dokumenty chodzi jest w głównej mierze uzależnione od tego, o jakim rodzaju szkody mowa.

Jakie rodzaje szkód wyróżniamy?

  • częściowa,
  • całkowita.

W przypadku pierwszym, gdy osoba wnioskująca ubiega się o dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy z tytułu szkody częściowej, aby darmowa analiza sprawy została przeprowadzona w należyty sposób konieczne jest przesłanie kosztorysu naprawy pojazdu, uzupełniając ten dokument  o skan decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Nieco więcej dokumentów jest niezbędnych w przypadku szkody całościowej. Poza wyżej wymienionymi dokumentami – które są konieczne w przypadku szkody częściowej, konieczne też będzie podesłanie potwierdzenia kwoty zezłomowania pojazdu. Niezbędne też będą arkusze wyceny – zarówno te dotyczące wyceny pojazdu przed zdarzeniem drogowym, jak i te odnoszące się do wyceny pozostałości. Konieczne też może okazać się podesłanie zdjęć uszkodzeń, jakie powstały – co zwykle ma miejsce w przypadku uproszczonego kosztorysu napraw. Z tak przygotowaną dokumentacją można liczyć na szybką realizację wypłaty.

Opracowanie:
Rzeczoznawca samochodowy – Tomasz Brzezina