Proces odkupu odszkodowania OC - krok po kroku

Proces odkupu odszkodowania OC – krok po kroku

Odkup odszkodowania jest to wykupienie przez firmę prawa do uzyskania należności w imieniu osoby poszkodowanej. Może zainteresować kierowców, którzy w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyli w wypadku lub w kolizji drogowej, a ich pojazd uległ uszkodzeniu. W przypadku odszkodowania z OC zdarzenie musi odbyć się z winy osoby trzeciej, gdzie rzeczony kierowca występuje w roli poszkodowanego.

Kierowca, który otrzymał zaniżoną wypłatę odszkodowania lub zaniżoną wycenę ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i starać się o podniesienie tej kwoty. Może to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy specjalistów z naszej firmy i w zamian za pieniądze zgodzić się na przeniesienie prawa do ubiegania się o wypłatę roszczenia na naszą firmę.

Proces odkupu odszkodowania – krok po kroku

  1. Kontakt z naszą firmą TB Ekspert skupującą odszkodowania.
  2. Analiza sprawy i dostarczonych dokumentów (kosztorys wykonany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i decyzja o przyznaniu kwoty odszkodowania)
  3. Określenie wysokości dopłaty do uzyskanej rekompensaty.
  4. Zawarcie umowy o przekazaniu praw wierzytelności.
  5. Wypłata uzgodnionej kwoty poszkodowanemu.

Jak widać, proces sprzedaży jest szybki i nieskomplikowany. Pracownicy firmy to specjaliści, którzy wiedzą, jakie dokumenty są potrzebne i w przypadku ich braku pokierują, w jaki sposób można uzyskać je od firmy ubezpieczeniowej. Po oszacowaniu rzeczywistych poniesionych kosztów następuje uzgodnienie kwoty, którą wypłacimy. Następnie podpisujemy umowy i wypłacamy środki uzgodnione w umowie poszkodowanemu.

Dalej sprawą zajmujemy się już sami. Odbywają się negocjacje z ubezpieczycielem lub w razie konieczności skierowanie sprawy do sądu. Koszty wynikające z założenia sprawy czy udział w dalszym postępowaniu nie dotyczą już poszkodowanego, ponieważ nie jest on już właścicielem sprawy.

Jakie są zalety odkupu odszkodowania?

Zalet odkupu odszkodowania OC jest sporo. Jedną z najważniejszych jest fakt, że klient skupu odszkodowań oszczędza masę czasu. Bez wątpienia straciłby go, czekając na odpowiedź od ubezpieczyciela lub stawiając się na sprawy w sądzie.

  • Sprzedaż prawa do ubiegania się o wypłatę roszczenia jest procesem legalnym i często wykorzystywanym w Polsce.
  • Kwota, za jaką klient sprzedaje swoje odszkodowanie OC, jest ustalana jeszcze przed podpisaniem umowy i jest niezmienna niezależnie od wyniku negocjacji czy procesu sądowego.
  • Klient nie ponosi opłat za ewentualny proces sądowy.
  • Wypłata dopłaty do odszkodowania przelewana jest niezwłocznie po podpisaniu umowy, więc poszkodowany nie musi czekać na zakończenie sprawy.
  • Wypłatę można wykorzystać w dowolnym celu.

Właściciel pojazdu, który uległ wypadkowi, korzystając z możliwości odkupu odszkodowania OC, może o sprawie zapomnieć. Nie musi przejmować się długimi negocjacjami, wysyłaniem dokumentów do ubezpieczyciela czy sprawą sądową. Wszystkie dalsze postępowania przenosi na firmę, która kupiła prawo do jego odszkodowania. Klient sam może cieszyć się szybką i maksymalnie wysoką dopłatą do odszkodowania.

Naszą pełną ofertę dotyczącą odkupu odszkodowań możesz przejrzeć na stronie kategorii głównej.

Certyfikowany rzeczoznawca motoryzacyjny – Sprawdź Ofertę!