Odkup odszkodowań. To musi się udać!

Odszkodowania powypadkowe Białystok

Odszkodowania powypadkowe Białystok a kwestia czasu

Odszkodowania powypadkowe Białystok niekiedy dosłownie pozwalają stanąć nam na nogi. Dochodzenie odszkodowania często następuje po zakończeniu leczenia. Gdy wypadek poczynił wielkie skutki na stanie zdrowia roszczącego, leczenie znacząco przeciąga się w czasie. Poszkodowani w wypadkach nie muszą czekać z wypłatą roszczeń odszkodowawczych. Zgłoszenie szkody po zdarzeniu komunikacyjnym może nastąpić w dowolnym czasie. Czytaj dalej

Odkup odszkodowań kominikacyjnych

Odkup odszkodowań Olsztyn sposobem na większą sumę pieniędzy

Kiedy wchodzi w grę odkup odszkodowań Olsztyn?

Odkup odszkodowań Olsztyn to alternatywna forma uzyskania należnych nam pieniędzy służących do naprawy szkody. Gdy przelew od firmy ubezpieczeniowej nie starczy na doprowadzenie pojazdu do stanu przed kolizji, należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy. Lepsze to niż samodzielne wytoczenie procesu instytucji. Warunek uzyskania dopłaty to brak ugody z firmą ubezpieczeniową. Czytaj dalej

Biegły rzeczoznawca samochodowy Olsztyn

Biegły rzeczoznawca samochodowy Olsztyn

Kim jest biegły rzeczoznawca samochodowy Olsztyn?

Biegły rzeczoznawca samochodowy Olsztyn jest ekspertem w sprawach motoryzacji. Jego główne zadanie to wydawanie opinii a także  przygotowywanie ekspertyz. Niejednokrotnie jego opracowania są podstawą do podejmowania decyzji przez sądy, firmy ubezpieczeniowe czy inne instytucje. Aby podjąć zawód biegłego rzeczoznawcy samochodowego należy spełniać odpowiednie warunki. Sama pasja nie wystarczy. Czytaj dalej

Wycena samochodu przez rzeczoznawcę samochodowego - Olsztyn

Wycena samochodu Olsztyn

Wycena samochodu Olsztyn jako samodzielne działanie

Sprzedając samochód każdy z nas chce odzyskać jak największą część pieniędzy, jakie włożył w jego zakup i bieżące naprawy. Kupujący natomiast chciałby kupić auto w jak najniższej cenie. Wartość pojazdu przy transakcji kupna sprzedaży nie powinna być ani zaniżona, ani zawyżona. O ile w przypadku kupna samochodu z salonu, zdajemy się na cenę podaną przez producenta, o tyle w przypadku zakupu pojazdu używanego, sami musimy określić jego realną wartość. Wycena samochodu Olsztyn to niezwykle istotny krok w dalszych działaniach. Czytaj dalej

Odkup odszkodowań Olsztyn dla każdego kierowcy

Odkup odszkodowań Olsztyn dla każdego kierowcy

Czego dotyczy odkup odszkodowań Olsztyn?

Firmy ubezpieczeniowe zaniżając odszkodowania przyczynili się do powstania rynku wtórnego, na którym dominują rzeczoznawcy. Oferują oni możliwość odkupu odszkodowania. Gdy niemożliwe jest prywatne wejście na drogę sądową, może być to nasza jedyna droga na uzyskanie większej sumy pieniędzy, którą wykorzystamy na likwidację szkody. Odkup odszkodowań Olsztyn oznacza zbycie naszych praw na rzecz określonej firmy. Pomiędzy kierowcą a rzeczoznawcą dochodzi więc do swego rodzaju podziału sumy. Należy pamiętać że rzeczoznawca nie musi nas informować o tym, jaką konkretnie sumę udało mu się wygrać. Kierowca zaś otrzymuje ustalony w umowie procent. Czytaj dalej

Odszkodowania komunikacyjne OC AC

Odszkodowania komunikacyjne OC AC

Odszkodowania komunikacyjne OC AC. Ubezpieczenia komunikacyjne odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację ruchu drogowego. Zaliczane są do nich ubezpieczenia obowiązkowe (OC) i dobrowolne (AC). Każde ma inne zadanie i w inny sposób reguluje kwestie odszkodowania komunikacyjnego. Czytaj dalej

Odkup odszkodowań - przepisy prawa

Odkup odszkodowań prawo

Odkup odszkodowań prawo. Pieniądze wypłacone przez firmę ubezpieczeniową nie zawsze starczą na faktyczną naprawę szkody. Wówczas z pomocą przychodzi rzeczoznawca, który prowadzi odkup odszkodowań. Dzięki swej fachowej wiedzy załatwi sprawę szybko i sprawnie. Należy wiedzieć, że wcześniej nie mogliśmy zawrzeć ugody z instytucja ubezpieczeniową. Wtedy odkup odszkodowania będzie tylko w sferze marzeń. Wykup nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zdecydowana większość usług oferowanych w tym zakresie przez rzeczoznawcę jest bezpłatna. Chodzi tu o działania w zakresie analizy kosztorysu czy sporządzenia umowy. Odkup odszkodowania obejmuje kwotę, którą firma ubezpieczeniowa nam nie zapłaciła, choć w rzeczywistości nam się należała. Czytaj dalej

Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe jako forma rekompensaty

Odszkodowania powypadkowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni kierowców przed skutkami szkód, które wyrządzili innym uczestnikom ruchu. Dzięki temu, że posiada obowiązkowy charakter, pokrywa koszty uszkodzeń. Nie chodzi tu jednak tylko o sam samochód, lecz również o człowieka. Dlatego też mówimy o pojęciu odszkodowania komunikacyjnego. Czytaj dalej

Odszkodowania komunikacyjne Białystok

Odszkodowania komunikacyjne Białystok

Odszkodowania komunikacyjne Białystok dla kierowców

Odszkodowania komunikacyjne Białystok należy się osobom, które nie ze swej winy ucierpiały w wyniku wypadku. Przede wszystkim musimy być właścicielem pojazdu. Przysługuje nam wówczas odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy wydarzenia drogowego. Jedynym wyjątkiem osoby, której przysługuje rekompensata za doznaną krzywdę, nawet gdy była ona sprawcą zdarzenia, jest dziecko do 13 roku życia, bowiem według prawa nie można przypisać jemu winy. Należy także pamiętać, że jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia można wciąż ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała. Wtedy takie świadczenia wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Czytaj dalej

Wycena aut zabytkowych - rzeczoznawca samochodowy

Wycena aut zabytkowych

Wycena aut zabytkowych. Pojazd zabytkowy – inwestycja w przyszłość

Wycena aut zabytkowych. Historia na kółkach

Czasem na ulicy mijamy pojazdy z żółtymi tablicami rejestracyjnymi. Zwykle nie są to nowe samochody, lecz z pewnością wyjątkowe. Posiadają one status zabytku. Jeśli zagłębimy się w polskie przepisy, odnajdziemy informacje, że pojazdy zabytkowe muszą mieć co najmniej 25 lat. Od każdej reguły istnieją wyjątki. Może być to auto młodsze, lecz koniecznością jest zastosowanie w nim wyjątkowego rozwiązania konstrukcyjnego. Rangę zabytku zyska też pojazd powiązany z istotnym zdarzeniem historycznym lub ważną osobą. Czytaj dalej