Odszkodowania komunikacyjne Białystok

Odszkodowania komunikacyjne Białystok

Odszkodowania komunikacyjne Białystok dla kierowców

Odszkodowania komunikacyjne Białystok należy się osobom, które nie ze swej winy ucierpiały w wyniku wypadku. Przede wszystkim musimy być właścicielem pojazdu. Przysługuje nam wówczas odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy wydarzenia drogowego. Jedynym wyjątkiem osoby, której przysługuje rekompensata za doznaną krzywdę, nawet gdy była ona sprawcą zdarzenia, jest dziecko do 13 roku życia, bowiem według prawa nie można przypisać jemu winy. Należy także pamiętać, że jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia można wciąż ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała. Wtedy takie świadczenia wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowania komunikacyjne Białystok w praktyce

Odszkodowania komunikacyjne BiałystokW przypadku niektórych kolizji drogowych, jak i w większości wypadków samochodowych mówimy nie tylko o zniszczonym aucie, ale także o uszczerbku na zdrowiu. Kolizję od wypadku różnicuje przede wszystkim rozmiar doznanej szkody na osobie. Poszkodowanemu w wypadku samochodowym przede wszystkim należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała oraz odszkodowanie za poniesione w związku z tym koszty. Starając się o wypłatę takiego świadczenie należy przedstawić następujące dokumenty: pełną dokumentację medyczną, w skład której wchodzą wyniki wszystkich wykonanych badań i konsultacji medycznych, rachunki za wykupione leki, dojazd do placówek medycznych czy rehabilitację. Można się starać również o odszkodowanie za utracony dochód związany z niezdolnością do pracy. O takie świadczenie mogą się starać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również te zatrudnione na umowę o dzieło czy zlecenie. Wystarczy, że wraz z pracodawcą oszacują, ile mogłyby zarobić w czasie niezdolności do pracy.

Odszkodowanie komunikacyjne Białystok dla najbliższych

W momencie, gdy w wypadku zmarła bliska osoba można starać się o wypłatę zadośćuczynienia za stratę bliskiej osoby. Takie świadczenie przysługuje również osobom, które nie były rodziną zmarłego w powszechnym rozumieniu. Oznacza to, że o wypłatę zadośćuczynienia mogą również ubiegać się osoby, które żyły ze zmarłym na przykład w konkubinacie. Poświadczeniem naszej bliskiej relacji ze zmarłym mogą być: wspólne zdjęcia, filmy, zeznania rodziny, sąsiadów, przyjaciół czy współpracowników. W przypadku dochodzenia swoich praw do odszkodowania po śmierci bliskiej osoby, przede wszystkim trzeba wykazać pogorszenie się naszej sytuacji majątkowej na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku. Jeśli było prowadzone wspólne gospodarstwo domowe i zarobki zmarłego miały wpływ na jego utrzymanie, istnieją podstawy do dochodzenia stosownego odszkodowania.

Czytaj też:

Rzeczoznawca samochodowy Białystok, Łomża, Suwałki