ODSZKODOWANIA BIAŁYSTOK i CAŁA POLSKA

odszkodowania Białystok i cała Polska

Zasady współpracy

Odszkodowania Białystok i cała Polska

Sprawdzenie prawidłowości wypłaty — za darmo!!!

Sprawy przez Nas prowadzone często kończą się nawet potrojeniem wypłaconego odszkodowania.

Poza terenem miasta Białystok – poprowadzimy Twoją sprawę korespondencyjnie.

W przypadku udzielenia nam pełnomocnictwa, natychmiast zajmiemy się Państwa sprawą —niezależnie od tego na jakim etapie się ona znajduje. Wykonujemy pełen zakres czynności związanych z uzyskaniem zawsze najwyższego odszkodowania.

O skupie odszkodowań dowiedz się więcej w dziale odkup odszkodowań Białystok.

 

Odszkodowania Białystok i cała Polska – Szkody na pojeździe z OC sprawcy kolizji:

odszkodowania BiałystokPamiętaj, że pracownik lub rzeczoznawca działający na zlecenie zakładu ubezpieczeń, będzie się starał za wszelką cenę wykazać i zrobić wszystko, aby udowodnić że zgłoszona kolizja to próba wyłudzenia odszkodowania, lub będzie starał się to odszkodowanie maksymalnie zaniżyć (na tym polega ich praca!). W każdym takim przypadku, konieczne jest uzyskanie opinii, wycen oraz kosztorysów, na które powołuje się zakład ubezpieczeń i z nimi właśnie zgłoś się do nas. Nie jesteś na straconej pozycji. Postaramy się wyszukać wszelkie argumenty przemawiające na Twoją korzyść.

Pamiętaj, że to na poszkodowanym spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Dlatego poszkodowany koniecznie powinien:

odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem,
spisać nr polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym została zawarta mowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
zebrać dane osobowe świadków zdarzenia,
zrobić zdjęcia pojazdów na miejscu zdarzenia (choćby aparatem telefonicznym) – najlepiej z zestawieniem wysokości uszkodzeń pojazdów,
jeżeli nie jest to konieczne, nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian,
zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń najszybciej jak to możliwe.

 

odszkodowania Białystok i cała Polska
odszkodowania Białystok i cała Polska

Odszkodowania Białystok i cała Polska – Szkody na pojeździe z Auto Casco:

Generalną zasadą zakładów ubezpieczeń jest, aby odszkodowanie, które musi zostać wypłacone było jak najniższe. Jeszcze ważniejsze jest, aby w ogóle nie wypłacić żadnego odszkodowania. tak działa większość zakładów ubezpieczeń na naszym rynku. Pamiętaj, że pracownicy ubezpieczalni będą robić wszystko, aby udowodnić, że zgłoszone roszczenia nie zasługują na uznanie bądź są zdecydowanie zawyżone.

W każdym takim przypadku, konieczne jest uzyskanie opinii, wycen oraz kosztorysów, na które powołuje się zakład ubezpieczeń i z nimi właśnie zgłoś się do nas. Nie jesteś na straconej pozycji. Postaramy się wyszukać wszelkie argumenty przemawiające na Twoją korzyść.

Pamiętaj, że to na poszkodowanym spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Dlatego poszkodowany koniecznie musi:

odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem,
koniecznie, zebrać dane osobowe świadków zdarzenia,
zrobić zdjęcia pojazdu na miejscu zdarzenia (np. aparatem komórkowym),
jeżeli nie jest to konieczne, nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian,
zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń najszybciej jak to możliwe.

Większość pracowników zakładu ubezpieczeń doskonale zdaje sobie sprawę, że poszkodowany jest „słabszy” i wykorzystuje pozycję „silniejszego”. Takie postępowanie ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż nie każdy poszkodowany ma ochotę, środki finansowe na walkę i dochodzenie swoich roszczeń. Dodatkowym czynnikiem jest powolne działanie wymiaru sprawiedliwości. To dodatkowo motywuje zakład ubezpieczeń do postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy.

Odkup odszkodowań Białystok – Szkody na osobie:

Pomożemy Ci otrzymać należne świadczenie, takie jak: odszkodowanie, zadośćuczynienie za poniesione straty, koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu itp., rentę z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wyrównaniu podlegają np.: utracone korzyści, utrata zarobków i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy. Zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny z tytułu ubezpieczenia OC, musi pokryć także koszty wizyt u prywatnych lekarzy potwierdzonych rachunkami. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się pokrycia kosztów przystosowania do wykonywania innego zawodu.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Zależy ono od okoliczności konkretnej sprawy: nasileń cierpień, okresu trwania choroby i leczenia, rozmiaru kalectwa jak i wieku poszkodowanego, zawodu, majątku.

W określonych warunkach również osoby jedynie pośrednio poszkodowane są uprawnione do roszczenia o odszkodowanie i w tym przypadku takie roszczenia mają charakter samodzielny.

Twoja rekompensata obejmie wszystkie przewidziane przepisami prawa świadczenia.

Sprawdzimy czy przyznano Ci procentowo należny uszczerbek na zdrowiu.

Czynności nasze obejmują wszystkie możliwe etapy postępowania (pomoc w przygotowaniu właściwej dokumentacji, prowadzenie sprawy, aż do wypłaty odszkodowania).

Zapłata za usługę w formie prowizji, po uzyskaniu odszkodowania.

Jeżeli zostaliście Państwo poszkodowani w jakimkolwiek zdarzeniu losowym i macie wątpliwości co do wysokości wypłaconego odszkodowania, lub chcecie uniknąć oczywistych problemów związanych ze zgłoszeniem szkody oraz późniejszą „walką” z zakładami ubezpieczeniowymi – zgłoście się do Nas!!! Z własnego doświadczenia wiemy, że zakłady ubezpieczeniowe wypłacają dużo wyższe odszkodowanie jeżeli poszkodowany jest reprezentowany przez profesjonalna firmę doradczą.

Zajmujemy się sprawami zaistniałymi w ciągu ostatnich 10 lat!

odszkodowania Białystok i cała Polska
odszkodowania Białystok i cała Polska

Odszkodowania Białystok i cała Polska – Pomoc w prowadzeniu spraw na drodze sądowej

Jeżeli nie stać Cię na postępowanie przygotowawcze, wpisy sądowe, opłaty biegłych sądowych i adwokatów zgłoś się do nas.

Jeżeli zostaną Państwo naszymi klientami, w waszej sprawie będą pracować rzeczoznawcy oraz adwokaci — specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeniowego z renomowanych kancelarii.

Poprzez wszechstronne podejście do zagadnień ubezpieczeniowych (od zawarcia ubezpieczenia poprzez pomoc w likwidacji szkody, sprawdzenie prawidłowości wypłaty odszkodowania po wykonanie niezależnych ekspertyz, pisanie odwołań, wezwań przed sądowych i prowadzenie spraw sądowych) jesteśmy jedyną tak profesjonalną Firmą na terenie Białegostoku oferującą taki zakres usług.

Czytelnia:

 • Na czym polega odkup odszkodowań?Na czym polega odkup odszkodowań?
  Zdaje się, że oszukiwanie osób ubezpieczonych przez firmy, które ich ubezpieczają stało się już standardem. Oczywiście chodzi o sytuacje, gdy pojawia się konieczność wypłacenia odszkodowania, które de facto wypłacają, ale zwykle proponowana kwota jest śmieszna, żeby nie powiedzieć żenująca. Z pewnością ma to związek z niskimi cenami polis, co ma związek z ogromną konkurencją w branży. To właśnie rzutuje na tak wielkie rozstrzały cenowe w polisach. Wystarczy popatrzeć na różne warianty – OC, ale i NW i AC, czy Assistance, aby zobaczyć, że te różnice mogą sięgać nawet kilkuset złotych. Patrząc na dane w porównywarkach można zauważyć, że przy polisach OC oferowanych przez ubezpieczycieli, którym zależy na konkretnym kliencie – ceny są dość podobne. Inaczej zaczyna się zmieniać, kiedy nie jest się w głównym kręgi zainteresowania ubezpieczyciela – cena może być nie tylko różna, ale wręcz zaporowa. To właśnie wpływa na różnice przyjmowania klientów do danych firm […]
 • OC i AC - odkup odszkodowańOC i AC – odkup odszkodowań
  To smutne, ale ubezpieczyciele naprawdę żyją z żerowania na niewiedzy kierowców – mających nadzieję, że ubezpieczenie, które otrzymają będzie wysokie i adekwatne do zaistniałej szkody. Rzeczywistość jednak pokazuje, że jest inaczej – kierowca widzi co się święci i zaczyna rozważać alternatywy, które mu zrekompensują całą sytuację – a jedną z takowych jest odkup odszkodowań AC i OC. Skoro ubezpieczyciele najwyższy priorytet kładą na swoim zarobku, ale podnieść cen polis nie mogą, bo konkurencja jest zaciekła – nieświadome ofiary zdarzeń drogowych zdają się być najlepszym sposobem na zwiększenie dochodów, w nieładny sposób. Obowiązek ubezpieczenia a odszkodowanie OC i AC W przypadku, do doszło do kolizji – w której są szkody względem osoby, czy też samochodu – odszkodowanie z OC jest ustawowo wypłacane poszkodowanej. Obowiązek opłacania corocznie odszkodowania eliminuje sytuację, w której kierowca okazałby się niewypłacalny. Jeśli nie dopełni swojej […]
 • Odkup odszkodowań. Kierowców czekają podwyżki OCOdkup odszkodowań. Kierowców czekają podwyżki OC
  Odkup odszkodowań. Jeżeli zostanie wprowadzony vat od likwidacji szkód, to oczywiście ubezpieczyciel nie zapłaci podatku z własnej kieszeni, tylko będzie to regulować portfelem swoich klientów, którzy chcą czy nie chcą, muszą posiadać obowiązkową polisę OC. Jest to zabezpieczenie przed tym, by każdy uczestnik ruchu drogowego dostał odszkodowanie, gdy stanie mu się krzywda. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś ma wypadek, lecz kierowca nie jest ubezpieczony. Wtedy sąd pociąga go do odpowiedzialności i naprawienia szkody osobiście – a nie przez ubezpieczyciela. Jednak okazuje się, że ten jest nie wypłacalny i nie można mu nic zrobić. Ofiara jest bez pieniędzy, zaś kierowca śmieje jej się w twarz. Dlatego też polisy OC są obowiązkowe, zaś ubezpieczycieli jest bardzo dużo i konkurują o każdego klienta, prowadząc wojny cenowe. Jednak są takie zdarzenia, które nie dają im wyboru – by podnosić ceny składek. I tak samo jest z nową regulacją VAT. Było to jednak nieuniknione, bo […]
 • Odkup odszkodowania przez firmę odszkodowawcząOdkup odszkodowania
  Odkup odszkodowania. Ubezpieczyciel bardzo często zaniża odszkodowanie. Oczywiście robi to dla własnego zysku. Wiadomo, że to firmy, które nie świadczą swoich usług charytatywnie i chcą bardzo dużo zarobić. Nie mogą jednak podnieść cen polis, bo na rynku panuje ogromna konkurencja i trwa wyniszczająca wojna cenowa. Oczywiście niskie ceny polis są na zdrowie konsumentom, jednak wracając do zysku – ten w jakiś sposób trzeba wypracować. Dlatego też bardzo często ubezpieczyciel się ucieka do takich praktyk jak zaniżone odszkodowanie, bo każda osoba, która zgadza się na wypłatę, to zysk dla ubezpieczyciela. Jeżeli są Państwo w gronie osób, które jeszcze nie przyjęły odszkodowania i nie zgodziły się na jego wysokość, to mogą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii, która specjalizuje się w takich przypadkach. Odkup odszkodowania to dla Państwa najlepsze rozwiązanie. Odkup odszkodowania. Ubezpieczenie jest obowiązkowe Odszkodowanie z OC może być wypłacone dla osoby, która […]
 • Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnychDopłaty do odszkodowań
  Dopłaty do odszkodowań. Jeżeli mamy kolizję lub wypadek samochodowy, to nie jest to przyjemna sprawa, ale w zależności od tego jaką polisę posiadamy – przysługuje nam odszkodowanie. I tak – każdy kierowca obowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową OC. Jest ona wymagana polskim prawem, po to by nie było sytuacji, że ktoś spowodował wypadek i nie można z niego ściągnąć ani grosza na odszkodowanie dla ofiary. Za brak wykupionego ubezpieczenia OC można dostać bardzo wysoką karę! Można też posiadać nieobligatoryjną polisę AC (autocasco). Taka polisa zabezpiecza nas samych przed sobą. Jeżeli będziemy sprawcą wypadku lub kolizji i uszkodzimy własny samochód, to możemy dzięki tej polisie liczyć na odszkodowanie. Może być nawet tak, że przy parkowaniu stukniemy w słupek czy murek – wtedy też dostaniemy pieniądze od ubezpieczyciela. Trzeba tylko jak najszybciej wezwać likwidatora szkód. Im dłużej będziemy zwlekać tym na mniejsze pieniądze możemy liczyć. Są też inne […]
 • Wypłata z OC sprawcy - skup odszkodowańWypłata z OC sprawcy
  Wypłata z OC sprawcy. Nie tylko kierowca Wypłata z oc sprawcy. Jeżeli w wypadku ucierpiał nie tylko kierowca, ale też pasażerowie, to mogą oni dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie. Można powiedzieć że osoby przebywające w pojeździe dzielą się na kierowcę czyli osobę manewrującą pojazdem, a także pasażerów – osoby nie manerwujące pojazdem. Zatem osoby, które nie miały wpływu na to w jaki sposób poruszał się pojazd, a także co się stało później – mogą dochodzić odszkodowania w wyniku strat, jakie poniosły – zarówno jeżeli sprawcą wypadku był kierowca auta, w którym się poruszali, a także kierowca innego auta, którym spowodował wypadek komunikacyjny. Może wydawać się absurdalne skarżyć kierowcę, ale ten wcale nie musi być nam bliski. Mogliśmy się poruszać na przykład samochodem, z którego kierowcą umówiliśmy się w internecie, że nas podwiezie. Może to być również relacja kierowca – autostopowicz. Wtedy należy pamiętać – choć wsiedliśmy do […]
 • Zaniżone odszkodowanie ACZaniżone odszkodowanie AC
  Zaniżone odszkodowanie ac. Doświadczenie za kierownicą działa na naszą korzyść, szczególnie gdy nie mamy żadnych kolizji ani wypadków na swoim koncie, przy których to my zawiniliśmy. Zaniżone odszkodowanie AC. Młody kierowca Podobnie ma się sprawa, gdy nasze dzieci nie korzystają z naszego samochodu lub też odwrotnie nie jesteśmy zarejestrowani jako współwłaściciele jednego auta z młodymi. W takich sytuacjach możemy liczyć na niską składkę zarówno oc jak i ac. Wiele firm stawia sobie próg – 28 lat. Ubezpieczyciel uważa, że młody kierowca prowadzi auto bardziej niebezpiecznie. Zaniżone odszkodowanie ac. Niektóre firmy potrącają określony procent odszkodowania, inne – konkretne kwoty. Problem pojawi się, gdy nasz syn lub córka jeżdżą naszym autem i spowoduje powstanie szkody, którą zgłosisz z ubezpieczenia AC. Odszkodowanie będzie wtedy mniejsze. Zaniżone odszkodowanie AC. Dlaczego taki jest? Zaniżone odszkodowanie ac to można powiedzieć niechlubny standard. Wszystko […]
 • Odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcyOdzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy
  Odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy może okazać się prawdziwą udręką. Teoretycznie zajmują się tym przecież firmy ubezpieczeniowe, a nam wypłacają po prostu odszkodowanie. W praktyce jednak firma ubezpieczeniowa najczęściej dba o swój własny interes. Odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy. Zaniżone odszkodowanie Wszystko dlatego, że konkurencja na rynku jest wielka i ciągnąca od lat wojna cenowa dała mocno po kieszeni ubezpieczycielom, dlatego szukają zysku gdzie tylko się da. Jedną z powszechnych praktyk jest zaniżone odszkodowanie. Zatem odzyskiwanie odszkodowania z oc sprawcy to najczęściej po prostu wypłata zanizonego odszkodowania. Na szczęście można z tym zdecydowanie walczyć. Odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy. 30 dni na decyzję Po kolizji lub wypadku likwidator szkód ocenia straty, a następnie w ciągu 30 dni podejmowana jest decyzja o wysokości odszkodowania. Możemy przyjąć zaproponowaną kwotę, ale najlepiej jest walczyć o wyższą. I tutaj należy sobie zadać pytanie […]
 • Odszkodowanie AC Białystok. Młodzi za kółkiem.Odszkodowanie AC Białystok. Młodzi za kółkiem.
  Odszkodowanie AC Białystok. Progi. Gdy mamy już wiele lat doświadczeń za kółkiem i poszukujemy taniego AC i mamy to szczęście, że z auta nie korzysta syn lub córka, który dopiero odebrała prawo jazdy, możemy liczyć na niższą składkę. Ubezpieczyciele raczej nie mają zaufania niedoświadczonych, a czasami brawurowo jeżdżących kierowców. Dlatego podwyższają składkę, jeżeli z auta będzie korzystać też bez doświadczenia. Próg w wielu firmach to 28 lat. Wysoko? A może tak powinno być? Odszkodowanie AC Białystok. Problem pojawi się w momencie, który również jeździ naszym autem i a on właśnie sprokuruje powstanie szkody którą zgłosisz z ubezpieczenia AC. Odszkodowanie będzie wtedy mniejsze. Niektóre firmy potrącają określony procent odszkodowania, inne – konkretne kwoty. Odszkodowanie AC Białystok. Dlaczego tak wysoka składka? Młodzi kierowcy nieraz płacą najwyższe na rynku składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zawierając z nimi umowę, towarzystwa obarczane są niezwykle wysokim […]
 • Odszkodowanie OC Białystok. Co po śmierci?Odszkodowanie OC Białystok. Co po śmierci?
  Odszkodowanie OC Białystok Odszkodowanie OC Białystok. Gdy nadszedł kres członka rodziny, jego bliscy zazwyczaj nie myślą ani przez chwilę o takiej sprawie, jak ubezpieczeni OC auta. Gdy już uporają się ze stratą od wielu z nas zaczyna zadawać sobie pytanie o sprawy związane z  obowiązkową polisą OC i samochodem zmarłej osoby. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż na każdym zarejestrowanym autem lub motocyklem, ciąży obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Tak jest nawet gdy auta nie używamy w ogóle i stoi sobie spokojnie w garażu czy wiejskiej stodole. Odszkodowanie OC Białystok Każdy o tym wie, sporządzenie testamentu jest rozwiązaniem, które umożliwi konkretnym osobom szybkie załatwienie wszystkich spraw dotyczących podziału majątku. Nic nie zmienia się także w  kwestii związanych z własnością pojazdu i obowiązkiem opłacenia polisy OC. Niestety wiele osób, zwłaszcza mało wiekowych,  nie zabezpiecza się za pomocą spisania testamentu.  Nieważne jest czy zmarły pozostawił po sobie […]
 • Odszkodowania powypadkowe. Pasażer ma swe prawe.Odszkodowania powypadkowe. Pasażer ma swe prawe.
  Odszkodowania powypadkowe. Kim ten pasażer jest? Kim jest tajemniczy pasażer. Najprościej mówiąc jest to każda osoba w aucie, która nie posiada możliwości manewrowania pojazdem. Takim pasażerem jest więc też  autostopowicz. Jeśli kierowca okaże dobre serce i zechce podwieźć kogoś czekającego na okazję, a zdarzy się wypadek, autostopowicz może starać się o odszkodowanie. Odszkodowania powypadkowe. Od dziesiątek lat firmy,  które ogniskują swoje działania na ubezpieczeniach, twierdziły, że nie ma takiej możliwości aby ubiegać się o odszkodowanie od członka rodziny, który to był kierowcą w czasie kolizji, wypadku. Sąd Najwyższy był jednak odmiennego zdania, Wydał on orzeczenie, z którego dowiadujemy się, że zupełnie nieistotny jest stopień pokrewieństwa gdy mamy plany dochodzić roszczeń. Tak też się dzieje w sytuacji, gdy pasażer zginie w wypadku. Jego krewni, bliżsi, dalsi  również mają prawo dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy, mimo tego, że sprawcą może być […]
 • Odkup odszkodowań. Najlepszy sposób na pieniądze.Odkup odszkodowań. Najlepszy sposób na pieniądze.
  Odkup odszkodowań. Wciąż za mało Łączna kwota, która wypłaciło nam towarzystwo ubezpieczeniowe, naprawdę starcza kierowcom na naprawę samochodu, jaką by chcieli przeprowadzić. Jednak nie warto płakać i wykorzystywać zapas chusteczek higienicznych. Łzy nic nie pomogą. Co innego procedura nazywana odkupem odszkodowań. Całym procesem przeprowadza rzeczoznawca. Posiada on ogromną wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu z pewnością doprowadzi sprawę do końca. Odkup odszkodowań. Odkup odszkodowań. Cele Mamy tylko jedną misję. Wysoka kwota na pokrycie zaistniałej szkody musi trafić wprost do naszych rąk. W Polsce kłopoty z towarzystwami to nic nowego.  Trzeba walczyć i rozpychać się na prawo i lewo. Trzeba cały czas trzymać gardę. Jak uroczo jest, gdy kierowca może odzyskać te pieniądze, które tak naprawdę mu się należały. Jakaż ulga! Nie możemy podchodzić do tego tak, że to coś, co zabieramy firmie ubezpieczeniowej. To nasze pieniądze, dlatego firma ubezpieczeniowa powinna nam je dać bez […]
 • odszkodowanie ocOdszkodowanie OC. Co trzeba wiedzieć?
  Odszkodowanie OC. Firmy idą z duchem czasu Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą pozostać trendy i  coraz częściej używają poczty e mail do kontaktu. Mimo, że otrzymaliśmy nieciekawą dla nas decyzję drogą elektroniczną, odwoływanie trzeba już złożyć starą metodą. Dokumenty trzeba kierować trzeba wprost do zarządu firmy ubezpieczeniowej. To poskutkuje tym, że naszym przypadkiem zajmie się odpowiedni dział. Odszkodowanie OC. Czymś istotnym jest by podać numer szkody i powołać się na konkretną decyzję ubezpieczyciela. To spowoduje skrócenie biegu zdarzeń, gdyż towarzystwo szybciej odnajdzie akta sprawy.Uzyskując niekorzystną decyzję warto sięgnąć porady u profesjonalnego rzeczoznawcy. Mimo wydatku, który nie zawsze jest zwracany przez ubezpieczyciela, pozwoli uzyskać nam wiarygodną wycenę szkody. Odszkodowanie OC. Grunt to być konkretnym Wszystkie nasze zachcianki, które to umieścimy w piśmie muszą być jak najbardziej detaliczne. Ze strony kierowcy wymagany jest obowiązek dołączyć wszelkie […]
 • Szkoda z OC. Nie zwlekaj.Szkoda z OC. Nie zwlekaj.
  Szkoda z OC. Jak ją likwidować? Wielu kierowców ma problem z rozróżnieniem korzyści jakie niosą poszczególne polisy ubezpieczeniowe. Należy wiedzieć, że każdy z nich ma bezwzględny obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Istnieje też możliwość zakupu polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, a także AC.  Jak jednak wyglądają różnice pomiędzy tymi sposobami ubezpieczenia? Odszkodowanie z OC to często jedyna forma likwidacji szkody. Szkoda z OC. Odszkodowanie, które wypłacane jest z polisy OC sprawcy, w praktyce nie zawsze starcza na pełną naprawę. Kierowca nie powinien tracić czasu  i podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania większej sumy. Zaniżone odszkodowanie z OC zdarza się coraz częściej. Szkoda z OC. Pierwszy kontakt Jeśli jednak doszło jedynie do względnie niedużych uszkodzeń i nie ma przeszkód do kontynuowania podróży, nie ma potrzeby kontaktowania się od razu po wypadku. W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę online poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela sprawcy. […]
 • Odszkodowania komunikacyjne w praktyceOdszkodowania komunikacyjne w praktyce
  Odszkodowania komunikacyjne. Obowiązek rzecz święta. Kupno polisy OC jest bezwzględnym obowiązkiem kierowcy. Nie ma przebacz. To bowiem właśnie z niej pokrywane są szkody, które zostały nieszczęśliwie wykonane dla innych kierujących. Ci natomiast z kolei często i gęsto muszą się borykać z masą formalności aby uzyskać należne im środki. Odszkodowania komunikacyjne. Odszkodowania komunikacyjne. I po szkodzie! Wszystkie wnioski o likwidację szkody trzeba zanieść do firmy ubezpieczeniowej winowajcy, w której płaci on składki. To właśnie z tą firmą będziemy mieli często kłopoty. Od kilku lat znane firmy wprowadziły do swej oferty   takie ubezpieczenia z OC, które umożliwia likwidację szkody w bezpośredni sposób. Co to daje w praktyce dla kierowcy? Szkodę należy zgłosić do swej firmy, czyli tam gdzie odprowadzamy dolary. To właśnie ta firma kiedyś wypłaci należną nam sumę należną. Odszkodowania komunikacyjne. Składki rosną. W 2016 roku kierowcy zapłacili niemal 8 mld zł za ubezpieczenia. […]
 • Odszkodowanie powypadkowe Białystok. Świadczenia.Odszkodowanie powypadkowe Białystok. Świadczenia.
  Odszkodowanie powypadkowe Białystok. Naprawa szkody. Odszkodowanie powypadkowe Białystok. Jeśli zostaliśmy poszkodowani w konsekwencji zdarzenia drogowego należą nam się pieniądze z odszkodowania. Kolizje, wypadki niszczą nie tylko blachy auta, ale też zdrowie kierowca oraz jego pasażerów. Kodeks cywilny mówi, że ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia każdej szkody. Nawet jeśli jeszcze nie zdążyliśmy zgłosić roszczenia to zwrot kosztów powiązanych z wypadkiem nam się po prostu należy. Odszkodowanie powypadkowe Białystok. Koszty muszą być zwrócone. Zalicza się do nich chociażby koszty leków, bandaży i środków pomocniczych, samej hospitalizacji, jeśli była ona konieczna. Ponadto towarzystwo musi nam zwrócić za rehabilitację,  odpowiednie wyżywienie, koszty opieki, transportowanie chorego i jego opiekunów. Niekiedy należy też zmienić adaptację mieszkania. W przypadku stania się osobą niepełnosprawną jest to koniecznością. Czasem bez gruntownego remontu nie da się obejść. Caly […]
 • Odszkodowania z OC. Wszystko o szkodach.Odszkodowania z OC. Wszystko o szkodach.
  Odszkodowania z OC. Typy szkód. Odszkodowania z OC mają jeden główny cel. To ochrona kierowców przed skutkami finansowymi wydarzeń drogowych. Ich skutkiem są szkody, które oczywiście trzeba zlikwidować. Uszkodzenie pojazdu to jednak nie wszystko. Czasem szkody osobowe wymagają większych nakładów niż naprawa pojazdu. Odszkodowania z OC. Szkoda rzeczowa. Zdarzenia drogowe związane są z serią wydatków dotyczących naprawy wehikułu drogowego. Wpierw firma ubezpieczeniowa musi obliczyć, czy naprawa się w ogóle opłaci.  Jeśli z tajnych obliczeń wyjdzie, że tak, nie wyboru,gdyż zobowiązane jest ponieść wszelkie koszty likwidacji szkody. Gdy owe koszty będą większe niż wartość samochodu przed powstaniem szkody, będzie nam wypłacane odszkodowanie za fachowo nazwaną szkodę całkowitą. W sumie wypłaty mieszczą się również koszty wynajmu pojazdu, którym to będziemy się poruszać,  od dnia oddania auta do naprawy,  do dnia uzyskanie kasy z odszkodowania. Na zakup nowego auta będziemy mieli kilka dób. […]
 • Odszkodowanie z AC. Jak grom z jasnego nieba.Odszkodowanie z AC. Jak grom z jasnego nieba.
  Odszkodowanie z AC. Machina wypłaty. Zdarzenia drogowe wszelkiej maści mają jedną cechę wspólną. Zwykle zdarzają się kierowcom w najmniej oczekiwanym momencie. Trzeba zawczasu być przygotowanym formalnie do kolizji czy wypadki. Wypada więc posiadać wiedzę o tym jak dochodzić odszkodowania z AC. Odszkodowanie z AC. Aby uruchomić machinę wypłaty środków z tytułu Auto Casco, niezbędne jest ustalenie przez kierowcę wielkości powstałej szkody. Można wyróżnić dwie metody szacowania jej sumy: w warsztacie a także za pomocą tzw. metody kosztorysowej. Wymierzenie wielkości odszkodowania AC znacznie bardziej pochłania umysł w przypadku drugiego sposobu. Staje się się tak głównie dlatego, że szkody są wyceniane w oparciu o specjalistyczne programy kalkulowania napraw, przez co często są zaniżane. Odszkodowanie z AC. Zawiłości. Jeżeli wzięliśmy auto na kredyt,  ale jeszcze nie zdążyliśmy go spłacić, w momencie powstania szkody to bank otrzyma odszkodowanie. Dlaczego tak się mają sprawy? To on, w […]
 • odszkodowanie acOdszkodowanie AC. Co musisz wiedzieć?
  Odszkodowanie AC. Wypadki chodzą po ludziach. Na kolizję czy wypadek nie da się przygotować. Zło może spotkać nas wszędzie. Pech nas odnajdzie prędzej czy później.  Czy to droga do ulubionej teściowej czy po ukochanego szwagra – kierowco, miej oczy otwarte. W gąszczu wrażeń i to nie małych, nie zawsze pamiętamy o tym by rach ciach skontaktować się ze swym ubezpieczycielem. Całą sprawę przesuwamy na później. Nie powinno to się przydarzyć. Lenistwo, zwłoka niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Odszkodowanie AC. Odszkodowanie AC za granicą Podstawowe zasady działania są zbliżone do tych, które obowiązują w kraju. Na dobry początek, trzeba uzupełnić papiery – wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Najlepiej w dwóch wersjach językowych. Wzór owego pisemka znajduje się  na stronie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Warto przygotować kilka kopii i trzymać je w aucie non stop. Nie znamy dnia i godziny kiedy się przyda. W dokumencie będą opisane ważne okoliczności […]
 • Odszkodowanie komunikacyjne. Pojazd zastępczy.Odszkodowanie komunikacyjne. Pojazd zastępczy.
  Odszkodowanie komunikacyjne. Sąd o aucie zastępczym. Sąd Najwyższy orzekł, że samochód przysługuje każdemu poszkodowanemu, jeśli jest mu niezbędny do normalnego, codziennego działania. Gdy pokrzywdzony w kolizji/wypadku czuje dyskomfort z powodu konieczności jeżdżenia transportem publicznym, ma prawo wynająć auto niezależnie od tego, czy pojazd służy mu na co dzień do pracy je czy też jest użytkowany całkowicie prywatnie. Odszkodowanie komunikacyjne. Kilka lat wstecz towarzystwa ubezpieczeniowe uważały, że wynajmowanie samochodu zastępczego do prywatnego użytku nie ma finansowego uzasadnienia. Sąd uznał jednak, że według  przepisów prawa cywilnego, który nakłada na ubezpieczycieli pokrycie normalnych następstw szkody, wynajęcie auta na czas naprawy jest w pełni zasadne. Poszkodowany musi bowiem jak najmniej odczuć konsekwencje zaistniałej szkody. Skoro nie zawinił, dlaczego ma cierpieć katusze? Odszkodowanie komunikacyjne. Wynajem w praktyce. Wypożyczalnia kontaktuje się telefonicznie […]
 • Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Odwołania.Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Odwołania.
  Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Znów za mało. Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Nieraz można usłyszeć o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe drakońsko obniżyło wartość  ubezpieczonego przedmiotu, płacąc odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które ni jak pasuje do sytuacji kierowcy. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczony ma pełne prawo do tego, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Umowy. Umowa ubezpieczenia należy do dziedziny tzw. umów losowych. Chodzi w nich o to że wypłata odszkodowania zadośćuczynienia przez towarzystwo zależy głównie od powstania zdarzenia losowego, czyli wypadku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia w głównym zakresie reguluje kodeks cywilny. Ubezpieczyciel ma 30 dni na spełnienie świadczenia określonego w umowie, licząc od dnia otrzymania zawiadomieni o wypadku. Wieść  o szkodzie musi dotrzeć do ubezpieczyciela w terminie spisanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tj. z reguły od 3 do 7 dni. Odszkodowanie […]
 • Odszkodowanie z OC. Typy szkód.Odszkodowanie z OC. Typy szkód.
  Odszkodowanie z OC. Szkoda całkowita. Odszkodowanie z OC. W przypadku ubezpieczenia OC o szkodzie całkowitej mówimy, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody zbyt duże trudności lub koszty. W rzeczywistości, jeśli wartość naprawy nie przekroczy ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody, wówczas właściciel pojazdu ma prawo zadecydować, czy szkoda ma zostać zakwalifikowana jako częściowa czy całkowita. Jeśli pojazdu nie da się naprawić lub gdy wartość naprawy przekroczy ok. 100% jego wartości na dzień szkody, wówczas ubezpieczyciel samodzielnie może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu szkody, jak całkowitej. Wynika to z art. 363. § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Gdyby jednak przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą […]
 • Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki chodzą po ludziach.Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki chodzą po ludziach.
  Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki. Odszkodowania komunikacyjne. Do najczęściej spotykanych zdarzeń, z których należy nam się odszkodowanie należą bez wątpienia wypadki komunikacyjne. Są to głównie wypadki w ruchu lądowym, w których biorą udział pojazdy napędzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi czyli po prostu samochody i motocykle. Rzadziej spotyka się wypadki w ruchu wodnym, a najrzadziej w ruchu powietrznym., m.in. ze względu na wyjątkowe środki bezpieczeństwa podjęte dla obsługi ruchu lotniczego i wysokie wymagania techniczne, które muszą spełniać statki powietrzne, zwane potocznie samolotami. W związku z ilością i charakterem wypadków komunikacyjnych zagadnienie to od dawna podlega ustawowym regulacjom prawnym. Nadrzędnym aktem prawnym zawierającym przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych jest ustawa prawo o ruchu drogowym, ale nie jest to jedyny akt prawny, który dotyczy wypadków komunikacyjnych. W celu rozstrzygnięcia odpowiedzialności za spowodowanie […]
 • Odkup odszkodowań komunikacyjnych - TB EkspertOdszkodowanie z AC. Dowiedz się, co jest grane?
  Odszkodowanie z AC. Oczekiwania. Odszkodowanie z AC. Właściciele aut podpisując umowę ubezpieczenia AC oczekują, że gdy uszkodzą lub utracą pojazd otrzymają od towarzystwa odszkodowanie w wysokości w pełni odpowiadającej poniesionej przez nich szkodzie. W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty odszkodowania, pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem nieraz dochodzi jednak do sporu, co do wysokości powstałej szkody oraz należnego odszkodowania. Jedną z osi takiego konfliktu bywa kwestia uwzględnienia kwoty podatku VAT przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania. Połowa ubezpieczycieli, skupiając się na stosowanych przez nich zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia, odmawia bowiem powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę podatku VAT. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Odszkodowanie z AC. Co mówią przepisy? Zgodnie z kodeksem cywilnym,  jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności […]
 • Wypłata z OC sprawcy. Samochód zastępczy.Wypłata z OC sprawcy. Samochód zastępczy.
  Wypłata z OC sprawcy. Na ile auto zastępcze? Okres na jaki przysługuje rekompensata za auto zastępcze jest niezwykle łatwa do ustalenia, jeśli chodzi o tzw. szkodę częściową. Jest to po prostu dzień szkody, bądź też dzień oddania do warsztatu. W tym drugim przypadku po zdarzeniu drogowym, auto rzecz jasna musiało się nadawać do dalszej jazdy.Wypłata z OC sprawcy. Gdy wystąpiła szkoda całkowita, zaczynają się schody. Utrudnia ona prawidłową interpretację prawa przez poszkodowanych oraz firmy ubezpieczeniowe. Nieraz i nie dwa zdarzało się, że mimo uchwały Sądu Najwyższego towarzystwa stosowały własne reguły. Zazwyczaj nie działały one na korzyść. Wypłata z OC sprawcy. Termin goni termin. Termin zwrotu kosztów wynajmu auta  zastępczego ustala się poprzez zsumowanie terminy od dnia szkody do jej zgłoszenia. Zwykle za wystarczający termin uznaje się 3 dni. Po owych dniach, należy już trzeba uzasadnić zwłokę. Nie zawsze może ona wynikać z naszej winy. Samochód zastępczy należy się na czas […]
 • Zaniżone odszkodowanie z OCZaniżone odszkodowanie z OC
  Zaniżone odszkodowanie z OC. Przyczyny. Zaniżone odszkodowanie z OC. Bardzo niska wycena szkody to już znana przez wielu  praktyka firm ubezpieczeniowych. Od ich mało popularnych decyzji możemy się jednak odwołać. Odwołania to typowy wytwór praktyki ubezpieczeniowej. Żadne przepisy ustawy nie określają ich wymogów. Przez to nie posiadają formalnego charakteru. Pismo ma na celu wytypowanie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do głównych celów. Zaniżone odszkodowanie z OC. Firmy funkcjonując według  przepisów prawa powinno zawiadomić nas o opcjach sądowego dochodzenia roszczeń. . Chociaż samochody podpięte są ochroną ubezpieczeniową, gdy dokonuje się proces likwidacji szkody towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują odpowiednie kroki, aby nie wypłacić odszkodowania. Często też specjalnie zaniżają wielkość wypłaty. Takie zdarzenia tyczą się głównie szkód likwidowanych z OC sprawcy wypadku. Wypadek niesie ze sobą wiele kosztów związanych z naprawą pojazdu. […]
 • Zaniżone odszkodowanie. Sprawdź wytyczne.Zaniżone odszkodowanie. Sprawdź wytyczne.
  Zaniżone odszkodowanie. Nie narzekaj. Działaj. Wszyscy kierowcy którzy starają się o odszkodowania z OC nieraz i nie narzekają na ich zaniżanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Szereg uchybień sprawił, że firmy ubezpieczeniowe otrzymały wytyczne, jak należy likwidować szkody z OC. Jeśli uznamy, że firma zaniżyła odszkodowanie, należy śmiało złożyć reklamację, powołując się na konkretną wytyczną, która została złamana. Zaniżone odszkodowanie. Zaniżone odszkodowanie. Czekanie bez końca… Często i gęsto wątpliwości poszkodowanych budzi sama długość  postępowania likwidacyjnego. Kierowca czeka miesiącami na finalizację sprawy. Zdarzają się przypadki, że gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od trwającego postępowania sądowego, mogą to być nawet lata. Ubezpieczyciel, na którego wywieramy czasową presję, odpowiada, że czeka jeszcze na notkę policyjną, bądź też na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę. Poszkodowany denerwuje się, bo nie wie, czy to towarzystwo […]
 • Wycena samochodu przez rzeczoznawcę samochodowego - OlsztynWypłata z OC sprawcy. Działania.
  Wypłata z OC sprawcy. Wypłata z OC sprawcy. Wypadki wywołują cały szereg peturbacji, ale każdy kierowca o tym wie. Sam fakt posiadania ubezpieczenia OC, zresztą obowiązkowego, nie rozwiązuje w praktyce licznych problemów poszkodowanego. Co więcej nie raz zdarza się, że stanowi prawdziwy powód do powstania kolejnych komplikacji.  Dlaczego tak się dziekje? Przyczyna jest bardzo prosta.  Już na samym kierowca musi podjąć ważną decyzję w kwestii wyboru sposobu likwidacji szkody. To pierwsze posunięcie jest w zasadzie kluczowe i może zaważyć na dalszych losach sprawy. Warto więc, na wszelki wypadek, dowiedzieć się, jakie mogą być faktyczne następstwa finansowe ewentualnej kraksy. Wypłata z OC sprawcy. Wariant serwisowy. W tzw. wariancie serwisowym auto może zostać odesłane do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)  gdzie to przeprowadzona zostanie niezbędna naprawa, mająca na celu przywrócenie stanu technicznego pojazdu sprzed wypadku. Potem  ASO wystawi odpowiednią fakturę, która obciąży […]
 • Odszkodowanie z OC. Problem z wyceną - rzoczoznawca samochodowyOdszkodowanie z OC. Problem z wyceną.
  Odszkodowanie z OC. Wypadki się zdarzają. Odszkodowanie z OC. Jedziesz rano do pracy, zatrzymujesz się na czerwonych światłach, a z tyłu uderza w Ciebie auto. W takim wypadku, podobnie jak w każdej innej sytuacji, kiedy to inny kierowca był sprawcą zdarzenia, masz prawo do odszkodowania z jego OC. Odszkodowanie z OC. Procedury wyceny. Kiedy ubezpieczyciel wyliczy już koszty naprawy, skontaktuje się z Tobą i przekaże Ci gotowy kosztorys. Pamiętaj, by nie akceptować na ślepo zaproponowanej wyceny. Niestety, towarzystwa zaniżają niekiedy odszkodowanie w sposób niezgodny z prawem. Wyliczając koszty naprawy, ubezpieczyciel powinien zazwyczaj uwzględnić cenę oryginalnych części zamiennych. Opinia Rzecznika Finansowego jest jasna: ustalenie wysokości odszkodowania w oparciu o cenę tańszych zamienników jest możliwe tylko wtedy, kiedy właściciel pojazdu zgodzi się na to lub jeżeli w momencie wypadku w aucie znajdowały się już takie zamienniki. Odszkodowanie z OC. Co jeszcze zawiera? W […]
 • Odszkodowanie OC. Krok po kroku do wypłaty.Odszkodowanie OC. Krok po kroku do wypłaty.
  Odszkodowanie OC. Obowiązek być musi! Odszkodowanie OC. Wykup polisy OC jest koniecznością. Ma charakter bowiem obowiązkowy. To z niej zostaną pokryte szkody, jakie wyrządziliśmy dla innych uczestników ruchu drogowego. Ci zaś niejednokrotnie muszą przejść wyboistą długą trasę do uzyskania należnych świadczeń. Odszkodowanie z OC nie raz spędza sen z powiek. Odszkodowanie OC. Gdzie iść? Aby złożyć wniosek o likwidację szkody trzeba się zgłosić do firmy ubezpieczeniowej w którym to składkę opłaca nasz winowajca. To właśnie z towarzystwem będziemy załatwiać wszelkie formalności. Od dwóch lat kilka firm ubezpieczeniowych wprowadziło możliwość ubezpieczenia z OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Co to oznacza w praktyce? Szkodę możemy zgłosić do swego ubezpieczyciela, czyli tam gdzie płacimy składkę. To właśnie on dokona wypłaty należnej nam sumy i rozliczy się z firmą, z którą działa osoba/sprawca kolizji, wypadku. Odszkodowanie OC. Formalności świat. W momencie zgłoszenia szkody w […]
 • Zaniżone odszkodowanie z OCZaniżone odszkodowanie z OC. Batalii nadszedł czas.
  Zaniżone odszkodowanie z OC. Podejmij wyzwanie. Zaniżone odszkodowanie z OC. Suma odszkodowania, którą wypłaca się z polisy OC sprawcy, w praktyce rzadko kiedy starczy na likwidację szkody w 100%.  Kierowca nie może czekać z założonymi rękami   i podjąć odpowiednie starania aby uzyskać godną wysokość odszkodowania. Należy uzbroić się w solidne argumenty. Zaniżone odszkodowanie z OC. Rzeczoznawcy i ich świat. Między warsztatami i ubezpieczycielami jest ogromna różnica przy wycenie uszkodzeń. Owe różnice sięgają nawet kilku tysięcy złotych, więc nie chodzi tu o żadne grosze. Firmy ubezpieczeniowe wiążą również uszkodzenia do wcześniejszych wydarzeń. Usiłują na chama udowodnić, że błotnik był uszkodzony dużo wcześniej, przed powstaniem szkody, o którą się rozchodzi. Nie ma takich okoliczności, które przekonają ich, że się mylą.  Rzeczoznawcy wysłani przez towarzystwa ubezpieczeniowe stosują też pewien trick. Otóż zaniżają  stawkę za godzinę pracy w warsztacie. Optymalnym rozwiązaniem […]
 • Odszkodowanie OCOdszkodowanie OC. Co robić gdy odmawiają wypłaty.
  Odszkodowanie OC. Złe dni. Odszkodowanie OC. Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest na porządku dziennym. Jeśli odmówiono zadośćuczynienia, nie można martwić się na zapas. Nie oznacza to jeszcze, że nic nie dostaniemy. O swoje będzie trzeba walczyć. Odszkodowanie OC. Czas na odwołanie. Przede wszystkim najpierw powinieneś odwołać się od decyzji towarzystwa, wystosowując do niego odpowiednie pismo. Trzeba tam zawrzeć informację o tym, że nie zgadzasz się z decyzją, podać swoje argumenty i czekać na odpowiedź. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w sierpniu zeszłego roku, towarzystwo ma 30 dni, aby wysłać do Ciebie swoją odpowiedź. Jeśli tego nie zrobi, oznacza to, że uwzględnia Twoje odwołanie i przyznaje Ci rację. Jeżeli ponownie otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania, należy pójść krok dalej. Odszkodowanie OC. Wsparcie rzecznika. W sytuacji, gdy towarzystwo sprawcy nadal obstaje przy tym, że zadośćuczynienie Ci się nie należy, a Ty wysłałeś już kilka odwołań, czas […]
 • zaniżone odszkodowanieZaniżone odszkodowanie. Co robić?
  Zaniżone odszkodowanie. Gdzie tkwi przyczyna? Zaniżone odszkodowanie.  Firmy ubezpieczeniowe coraz śmielej prowadzą praktykę polegającą na zaniżaniu kwoty odszkodowań. To powoduje, że  że nawet przy szkodzie likwidowanej z OC sprawcy, należy dopłacać ze swoich zaskórniaków. Dlaczego tak się dzieje? Towarzystwo pragną też zabezpieczyć się przed możliwymi wyłudzeniami, które zdarzają się coraz częściej. Zysk firmy też musi się zgadzać. Zaniżone odszkodowanie. Na naprawę nie starczy na pewno. Jeśli mamy do czynienia z z kolizji dwóch pojazdów powstaje szkoda. Niemal każdy kierowca wie, że w takim wypadku może ubiegać się o  odszkodowanie z tego tytułu. Mówi tak przecież  Art. 363. § 1 kodeksu cywilnego. Dokładnie odnajdziemy tam zapis, że naprawa szkody ma nastąpić, wedle wyboru poszkodowanego kierowcy. Auto ma być doprowadzone do stanu sprzed kolizji. Należy się też zaplata odpowiedniej kwoty pieniężnej. Czasem jednak straty są tak duże, że przywrócenie samochodu do starego wyglądu jest […]
 • Skup dszkodowań - TB EkspertOdszkodowania powypadkowe. Dowiedz się, co Ci się należy.
  Odszkodowania powypadkowe. Poznaj swoje prawa. Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała, zagrażających życiu i powodujących trwałe inwalidztwo. Na drogach dochodzi również do wielu pomniejszych kolizji i potrąceń, w których również są osoby ranne. Obowiązujące prawo pozwala na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego przez każdą osobą uczestniczącą w wypadku drogowym, o ile tylko nie była ona jego wyłącznym sprawcą. Odszkodowania powypadkowe. Zadośćuczynienie. Osobie poszkodowanej przysługuje przede wszystkim zadośćuczynienie za krzywdę. Jest to świadczenie pieniężne mające zrekompensować negatywne następstwa wypadku spowodowane obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Przy miarkowaniu zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozmiar krzywdy – rodzaj i zakres obrażeń ciała, czas, przebieg i uciążliwość leczenia, dolegliwości bólowe, ograniczenia w samodzielności i normalnym funkcjonowaniu, konieczność rezygnacji z […]
 • Odkup odszkodowań. Kolejna potyczka.Odkup odszkodowań. Kolejna potyczka.
  Odkup odszkodowań. Czas na wygraną. Odkup odszkodowań. Towarzystwa ubezpieczeniowe non stop zaniżają odszkodowania, mimo że większa kwota na likwidację szkody przysługuje kierowcy. Taka praktyka przestanie być opłacalna wówczas , gdy kary finansowe i wszelkie koszty sądowe przekroczą zyski. Dlatego też powstał rynek wtórny. Nieraz kierowca uważa, że mała kwota, jaką otrzymał od likwidatora, jest jednoznaczna z zakończeniem sprawy. Nic jednak bardziej mylnego. Na walkę mamy ponad  3 lata a wspomóc może nas polecany rzeczoznawca. Całą sprawę może prowadzić on on line. Gdy jesteśmy pewni, że należy nam się większa suma,  lecz nie widzimy szans na wygraną, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy. Odkup odszkodowań może okazać się trafną decyzją. Odkup odszkodowań. Zadania rzeczoznawcy. Od rzeczoznawcy otrzymujemy najczęściej gotówkę za wykup praw do szkody. Możemy jednak zdecydować się na przelew, żaden problem. Po odkupieniu szkody wystawia rachunek, zaczynając krucjatę o dopłatę od […]
 • Dopłaty do odszkodowań OC. Wykorzystaj swą szansę.Dopłaty do odszkodowań OC. Wykorzystaj swą szansę.
  Dopłaty do odszkodowań OC. Rola rzeczoznawcy. Dopłaty do odszkodowań OC. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wielkości uzyskanego odszkodowania, warto skontaktować się z rzeczoznawcą. Przeprowadza on  szczegółową analizę poszczególnych elementów samochodu. Podczas badania sprawdza ponad 200 elementów kontrolnych. Obecne auta stają się coraz bardziej skomplikowane pod względem technicznym. Postęp techniczny oraz wzrastające wymagania stawiane odnośnie bezpieczeństwa podróżnych i ochrony środowiska powodują spore nasycenie w urządzenia elektroniczne. Wiąże się to z koniecznością ciągłego nadzorowania i kontrolowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Na podstawie uzyskanych wyników przedstawia końcową rekomendację czy weryfikowane auto jest warte zakupu. Rzeczoznawca nie wspiera żadnego z dealerów samochodowych lub komisów, przez co mamy pewność, że ocena stanu technicznego auta będzie całkowicie bezstronna. Dopłaty do odszkodowań OC. Praktyki towarzystw. Zaniżanie wartości szkody w […]
 • Dopłata do odszkodowania OC. Wyjście z trudnej sytuacji.Dopłata do odszkodowania OC. Wyjście z trudnej sytuacji.
  Dopłata do odszkodowania OC. Koniec z bataliami. Każdy poszkodowany kierowca przekonał się na własnej skórze, że ciężko jest wywalczyć należne odszkodowanie za od ubezpieczyciela. Obowiązek zgromadzenia dokumentacji, zgłoszenia szkody, a następnie dodatkowe batalie  z likwidatorem szkody, przysporzą niejednego o zawrót głowy. Na deser najczęściej oferowane jest bardzo niskie odszkodowanie, które uniemożliwia właściwą naprawę pojazdu. Jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji? Szansą na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych jest dopłata do odszkodowania OC. Na czym polega owe świadczenie i w jaki sposób je dostać? Dopłata do odszkodowania OC. Konfrontacja z ubezpieczycielem. Tak mało trzeba by doszło do wypadku. Wystarczy chwila rozproszenia.  Po nieciekawym zdarzeniu przychodzi czas na gorzką konfrontację z firmą ubezpieczeniową. Jak wiemy,  rzeczywistość może wywołać łzy. Praktyka odszkodowawcza pozostawia nadal wiele do życzenia, a poszkodowani zmuszeni są toczyć długie spory, by […]
 • Odkup odszkodowań. Szybki i prosty sposób na dodatkową gotówkęOdszkodowanie komunikacyjne z OC i jego warunki
  Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Komu przysługuje? Odszkodowanie komunikacyjne z OC przysługuje osobom, które  ucierpiały w wyniku wypadku spowodowanego przez osoby trzecie. Aby uzyskać odszkodowanie trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinniśmy być pełnoprawnym właścicielem samochodu. Wówczas możemy się starać o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy kolizji/wypadku.  Od każdej reguły są jednak wyjątki. Są nim persony do 13 – go roku życia. Im bowiem winy przypisać nie można.  Należy także mieć na względzie że jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia nadal mamy szansę na ubieganie się o odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała. Wówczas  świadczenia takiego typu wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie komunikacyjne z OC w realu Kolizje a przede wszystkim wypadki drogowe skutkują nie tylko uszkodzeniem auta, ale także o uszczerbku na zdrowiu. Kolizję od wypadku różni głównie wielkość  doznanej szkody na kierowcy czy pasażerze. […]
 • Skup dszkodowań - TB EkspertOdszkodowania OC bez naprawy auta
  Odszkodowania OC. Towarzystwa oszukują. Niska suma, jaką otrzymujemy od naszego towarzystwa ubezpieczeniowego na pokrycie szkody to prawdziwy koszmar.  Zamiast się denerwować należy poznać wszystkie możliwości batalii. Zaniżona wycena, jaką otrzymaliśmy od ubezpieczyciela zmieni się wtedy sumę pasującą  do rzeczywistości. Odszkodowania OC są niskie, ale trzeba walczyć. Odszkodowania OC. Zbiórka wycen Jedyną szansą do uzyskania większego odszkodowania jest zgromadzenie wszelkich wycen jakie otrzymaliśmy. Jeśli rozpatrujemy ubezpieczenia z OC, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarliśmy umowę, posiada obowiązek pokrycia wszelkich możliwych kosztów. Nie dotyczy to tylko naprawy auta i nie jakoby cofnięcia go do stanu sprzed zdarzenia. Opłaty sądowe też trzeba przecież pokryć.  Jeśli mamy taką możliwość zgłośmy się do dobrego rzeczoznawcy. Fakt, trochę wydamy, ale nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. On też przygotuje wycenę, którą wysłać trzeba jak najszybciej do […]
 • OC Odszkodowanie. Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?OC Odszkodowanie. Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?
  OC Odszkodowanie. Uzasadnienie jest najważniejsze Zaniżona wycena szkody przez ubezpieczyciela spędza sen z powiek niejednego kierowcy. Nie możemy jednak chodzić z opuszczoną głową. To nie koniec. Każdą sprawę można odratować. Odwołania stanowią typowy twór praktyki ubezpieczeniowej.  Żadne przepisy nie określają ich wymogów, przez co pozbawiane są sformalizowanego charakteru. Dokument ma za zadani określenie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do priorytetów. Ubezpieczyciel postępując według ustawy powinien poinformować nas o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń. OC Odszkodowanie w odpowiedniej ilości po prostu nam się zależy. OC Odszkodowanie a tykający zegar Większość poszkodowanych żyje w przekonaniu, że jeśli od razu nie złożyli dokumentów, jest już po ptakach. Nic bardziej mylnego.  W rzeczywistości termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela nakłada się na termin przedawnienia roszczeń. Kierowca na więc 3 lata na namysł. Zaleca się jednak […]
 • Odszkodowanie z oc sprawcy. Od czego zacząć?Odszkodowanie z oc sprawcy. Od czego zacząć?
  Odszkodowanie z oc sprawcy. Pierwszy krok. Na początku następuje spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję. Następnie należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Można to zrobić osobiście, zgłaszając się do oddziału danej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię towarzystwa lub online przez internet. Sami wybierzemy już najkorzystniejszą formę. Odszkodowanie z oc sprawcy pokryje szkody. Odszkodowanie z oc sprawcy a wielkość szkody W przypadku jeśli szkoda jest znaczących rozmiarów, tzn. gdy auto wymaga odholowania, najrozsądniej jest zadzwonić do ubezpieczyciela od razu z miejsca kolizji. Firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju. Dlatego też niezależnie od lokalizacji  pomoc drogowa powinna pojawić się maksymalnie do godziny od zgłoszenia takiej potrzeby. Kierowca holownika najczęściej może zrobić pierwsze zdjęcia po szkodzie, co […]
 • Odszkodowanie z AC. Ochrona finansowa kierowcy.Odszkodowanie z AC. Ochrona finansowa kierowcy.
  Odszkodowanie z AC. Na czarną godzinę. Najprościej mówiąc, polisa autocasco chroni nas przed skutkami finansowymi zdarzeń wynikających z naszej winy. Cóż. Błądzić to rzecz ludzka. Z AC będziemy spać spokojniej. Towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzega sobie szereg okoliczności, które wyłączają jego odpowiedzialność. Nieznajomość szczegółów umowy z firmą asekuracyjną może nas niemile zaskoczyć. W pewnych okolicznościach ryzykujemy, że mimo ubezpieczenia stracimy nawet pełną wartość samochodu. Odszkodowanie z AC nie będzie wówczas możliwe. Odszkodowanie z AC. Przeszkody. W trzech przypadkach możemy mieć przygody z odszkodowaniem u niektórych ubezpieczycieli. Jeśli nasz pojazd uległ uszkodzeniu gdy: przekroczyliśmy prędkość dopuszczalną o 30 km/h, naruszyliśmy zakazu wyprzedzania lub przekroczenia podwójnej linii ciągłej lub rozmawialiśmy przez telefon bez zestawu głośnomówiącego, z wypłaty nici. Jeżeli skradziono nam radio ze zdejmowanym panelem, który nie był odpowiednio zabezpieczony, […]
 • Szkoda OC i walka o wyższe odszkodowanieSzkoda OC i walka o wyższe odszkodowanie
  Szkoda OC a niskie odszkodowanie Niska suma pieniężna, jaką otrzymaliśmy na pokrycie szkody to istna udręka. Zamiast jednak załamywać ręce należy poznać szerokie spektrum możliwości działań. Zaniżona wycena zmieni się wówczas w sumę bardziej pasującą do stanu realnego. Szkoda OC a właściwie jej likwidacja wymaga dużych nakładów. Szkoda OC a zbiórka wycen Najlepszym sposobem  do uzyskania większego odszkodowania jest zebranie wszelakich sporządzonych wycen. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenia likwidowane z OC, firma z którą mamy umowę, posiada obowiązek pokrycia wszelkich możliwych kosztów. Doprowadzenie auta do stanu sprzed wypadku to nie jedyne jej zadanie. Wszystkie sądowe opłaty również muszą być nam zwrócone.  Sugeruje się  też zwrócenie się o pomoc do rzeczoznawcy. Płacąc za fachową usługę nie ryzykujemy dużo. Przygotowaną wycenę należy następnie wysłać pocztą wysłać do firmy ubezpieczeniowej. Inną możliwością jest zaproszenie jej przedstawiciela go do warsztatu i wręczenie […]
 • Odszkodowanie z OC. Blaski i cienie.Odszkodowanie z OC. Blaski i cienie.
  Odszkodowanie z OC. Z czym to się je? Odszkodowanie z OC sprawcy ma na celu ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Posiada obowiązkowy charakter. pokrywa koszty uszkodzonego mienia i wyrządzonych szkód osobowych. Coraz częstszą praktyką jest sądowa walka o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie z OC a zadośćuczynienie. Wielu kierowców utożsamia termin zadośćuczynienia z odszkodowaniem. Tak naprawdę jest to całkiem inny rodzaj świadczenia. Odszkodowanie skupia się wokół szkód o charakterze majątkowym, jak np. uszkodzone auto. Natomiast zadośćuczynienie oznacza próbę rekompensaty za wszelkie niekomfortowe przeżycia. Należą do nich ból, utrata zdrowia, bądź też konieczność rezygnacji ze swych planów. Do częstego problemu należy ustalenie kwoty żądanego zadośćuczynienia. Zdrowie i cierpienie jest bowiem trudne do zmierzenia. Dlatego właśnie odszkodowanie z OC sprawcy może być według kierowcy zbyt niskie.  Stanowi więc całkowite […]
 • Skup dszkodowań - TB EkspertTwoje odszkodowanie zostało zaniżone? Sprawdź, co możesz zrobić!
  Polisa OC sprawcy to podstawa do wypłacenia odszkodowania – jednak, gdy przychodzi co do czego okazuje się, że zbyt często suma ta jest mocno zaniżana. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji – nie odpuszczaj. Jest bowiem kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby nie zgadzać się na tę niesprawiedliwość. Zaniżanie odszkodowań OC zdaje się być dzisiaj częstą praktyką – nie pozwól na to, byś był kolejną ofiarą. Gdzie szukać pomocy w sytuacji zaniżania odszkodowania z OC? Cena, jaką podaje ubezpieczyciel przy wycenie szkody, a faktyczna – w warsztacie są diametralnie różne, czasem nawet o kilka tysięcy złotych. Nierzadko ubezpieczyciel pozwala sobie na zakwalifikowanie uszkodzeń jako tych, które powstały już wcześniej – na przykład twierdząc, że dana usterka jest efektem wcześniejszych działań kierowcom, który zdaje się nie mieć w tym momencie nic do powiedzenia. Gdy dochodzi do takiej sytuacji – udanie się do niezależnego rzeczoznawcy jest dobrym […]
 • Zaniżone odszkodowanie to przykra sprawaZaniżone odszkodowanie to przykra sprawa
  Zaniżone odszkodowanie to zmora kierowców Niekiedy decyzje towarzystw ubezpieczeniowych wydają się krzywdzące. Tak jest również przy stwierdzeniu szkody całkowitej. Ubezpieczyciel czasem uznaje ten typ szkody, nawet gdy ustalony przez niego koszt naprawy nie przekracza ustalonej wartości pojazdu przed zdarzeniem. Z matematycznego punktu widzenia decyzja jest więc błędna. Kierowca powinien w tej sytuacji wystąpić o dopłatę do odszkodowania. Zaniżone odszkodowanie to nie koniec świata. Zaniżone odszkodowanie a sztuczki ubezpieczyciela Gdy jedne wyliczenia są poprawne, zawodzi coś innego. Ubezpieczyciel stosuje sztuczkę polegającą na zaniżaniu wartości pojazdu sprzed wypadku, lub świadomym zawyżaniu kosztów naprawy. Kierowca jednak zna samochód jak siebie samego. Aby uzyskać całkowitą pewność o wartości auta, należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy. Również on zweryfikuje koszty naprawy samochodu. W tym celu możemy udać się do dobrego warsztatu. O sprawiedliwość należy walczyć. […]
 • Odszkodowanie AC. Na czym to polega?Odszkodowanie AC. Na czym to polega?
  Odszkodowanie AC to same plusy Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne.  Gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego.Odszkodowanie AC to same korzyści. Wyróżnia się kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowania AC którymi kierują się ubezpieczyciele, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń. Odszkodowanie AC – co jest jego przedmiotem? Przedmiotem ubezpieczenia AC zasadniczo są pojazdy wraz z wyposażeniem. Powyższe oznacza, że ochroną ubezpieczeniową – w ramach omawianego ubezpieczenia – mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe, bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek np. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, […]
 • Wycena samochodu przez rzeczoznawcę samochodowego - OlsztynWycena samochodu Olsztyn
  Wycena samochodu Olsztyn jako samodzielne działanie Sprzedając samochód każdy z nas chce odzyskać jak największą część pieniędzy, jakie włożył w jego zakup i bieżące naprawy. Kupujący natomiast chciałby kupić auto w jak najniższej cenie. Wartość pojazdu przy transakcji kupna sprzedaży nie powinna być ani zaniżona, ani zawyżona. O ile w przypadku kupna samochodu z salonu, zdajemy się na cenę podaną przez producenta, o tyle w przypadku zakupu pojazdu używanego, sami musimy określić jego realną wartość. Wycena samochodu Olsztyn to niezwykle istotny krok w dalszych działaniach. Istota wyceny samochodu Wycenienie wartości auta będzie również przydatne sprawach ubezpieczeniowych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia samochodu i wymogu wypłaty odszkodowania, znajomość realnej wartości naszego pojazdu pozwoli nam kontrolować, czy proponowane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie jest uczciwe i umożliwi nam skuteczną likwidację zaistniałej szkody. Jak pokazuje doświadczenie, zakłady […]
 • Odkup odszkodowań Olsztyn dla każdego kierowcyOdkup odszkodowań Olsztyn dla każdego kierowcy
  Czego dotyczy odkup odszkodowań Olsztyn? Firmy ubezpieczeniowe zaniżając odszkodowania przyczynili się do powstania rynku wtórnego, na którym dominują rzeczoznawcy. Oferują oni możliwość odkupu odszkodowania. Gdy niemożliwe jest prywatne wejście na drogę sądową, może być to nasza jedyna droga na uzyskanie większej sumy pieniędzy, którą wykorzystamy na likwidację szkody. Odkup odszkodowań Olsztyn oznacza zbycie naszych praw na rzecz określonej firmy. Pomiędzy kierowcą a rzeczoznawcą dochodzi więc do swego rodzaju podziału sumy. Należy pamiętać że rzeczoznawca nie musi nas informować o tym, jaką konkretnie sumę udało mu się wygrać. Kierowca zaś otrzymuje ustalony w umowie procent. Odkup odszkodowań Olsztyn w walce o pieniądze Odkup odszkodowań Olsztyn przez rzeczoznawcę to doskonały sposób na dodatkowe pieniądze, które przeznaczymy na naprawę auta. Gdy suma wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje się być niewystarczająca, należy skontaktować się z zaufanym rzeczoznawcą. Należy pamiętać, […]
 • Odszkodowania komunikacyjne OC ACOdszkodowania komunikacyjne OC AC
  Odszkodowania komunikacyjne OC AC. Ubezpieczenia komunikacyjne odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację ruchu drogowego. Zaliczane są do nich ubezpieczenia obowiązkowe (OC) i dobrowolne (AC). Każde ma inne zadanie i w inny sposób reguluje kwestie odszkodowania komunikacyjnego Odszkodowania komunikacyjne OC AC – odpowiedzialność cywilna OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i posiada charakter obowiązkowy. Musi zostać zakupiona przez każdego właściciela samochodu uczestniczącego w ruchu drogowym. Polisy tego typu nie są drogie, a ich wartość zależy od rocznika auta, historii wypadkowej jego właściciela oraz cennika samego ubezpieczyciela. Ogólnie jednak konkurencja na rynku powoduje, że są one dostępne w atrakcyjnych cenach. Podstawowym celem polisy OC jest zapewnienie ochrony ofiarom wypadków i kolizji. Kupujemy OC po to, aby mieć z czego pokryć straty poszkodowanego z naszej winy uczestnika zdarzenia drogowego, np. koszty naprawy jego auta. Można […]

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij