Odkup odszkodowań. To musi się udać!

Odszkodowania powypadkowe Białystok

Odszkodowania powypadkowe Białystok a kwestia czasu

Odszkodowania powypadkowe Białystok niekiedy dosłownie pozwalają stanąć nam na nogi. Dochodzenie odszkodowania często następuje po zakończeniu leczenia. Gdy wypadek poczynił wielkie skutki na stanie zdrowia roszczącego, leczenie znacząco przeciąga się w czasie. Poszkodowani w wypadkach nie muszą czekać z wypłatą roszczeń odszkodowawczych. Zgłoszenie szkody po zdarzeniu komunikacyjnym może nastąpić w dowolnym czasie.

Odszkodowania powypadkowe Białystok – jak je uzyskać?

Należy we wniosku odszkodowawczym zaznaczyć, że jest to roszczenie częściowe, gdyż leczenie lub rehabilitacja nadal trwa. Poszkodowany będzie mógł potem lepiej sprecyzować swoje roszczenie po ukończeniu procesu leczenia. Składając wniosek do ubezpieczyciela należy rzetelnie opisać wpływ wypadku na życie i psychikę poszkodowanego. Warto rzetelnie opisać otrzymane diagnozy czy przebyte zabiegi. Do wniosku zawsze dołączajmy zgromadzoną dokumentację w sprawie, która stanowi solidny dowód. Zakład ubezpieczeń otrzymując taki wniosek odszkodowawczy oceni doznany obecnie uszczerbek na zdrowiu i rozmiar cierpienia. Na podstawie uzyskanych informacji wypłaci częściowe odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie po przebytym leczeniu

Poszkodowany, który zakończył leczenie całkowicie lub po prostu zamknął kolejny jego etap,  może ponownie wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela. Należy ponownie złożyć wniosek odszkodowawczy, opisać postępy w leczeniu, stan zdrowia i rokowania na przyszłość. Następnie należy też załączyć dokumentację medyczną. Na podstawie uzyskanych informacji zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku wyda decyzję, w której określi ile wynosi kolejna transza rekompensaty po wypadku.

Odmowa wypłaty odszkodowań powypadkowych

Odmowa wypłaty roszczeń i odwołanie od decyzji nie jest procesem łatwym. Wielu poszkodowanych spotyka się z odmową wypłaty roszczeń przez ubezpieczyciela. Otrzymując taką decyzję, należy złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu. Poszkodowani mogą, jednak skorzystać z pomocy zaufanego prawnika przy dochodzeniu odszkodowania. Doświadczony pracownik zdecydowanie skuteczniej dochodzą roszczeń, niż poszkodowani działający samodzielnie. Zdarza się, że ubezpieczyciel pomimo złożenia odwołania nie przychyla się do roszczeń poszkodowanego. W taki wypadku konieczne jest skierowanie sprawy na etap postępowania sądowego, a wtedy pomoc kancelarii jest niezbędna.

Czytaj również: