Odkup odszkodowań OC – na czym polega, jakie są zalety i kto ponosi ryzyko?

Odkupienie odszkodowań OC – na czym polega, jakie są zalety i kto ponosi ryzyko?

Proces starania się o odzyskanie odszkodowania z polisy OC może być długotrwały. Firmy ubezpieczeniowe mają skomplikowane procedury odwoławcze, co przekłada się na czas, w którym można odzyskać należne środki finansowe. Jeszcze dłużej mogą trwać procesy sądowe, gdy podejmuje się decyzję o pozwaniu firmy ubezpieczeniowej za wypłacenie zaniżonego odszkodowania. Dla wielu klientów firm ubezpieczeniowych znacznie wygodniejszym rozwiązaniem może być zdecydowanie się na skorzystanie z odkupu odszkodowania z polisy OC.

Na czym polega odkupienie odszkodowania?

Zamiast decydować się na samodzielne próby odzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, można zdecydować się na skorzystanie z usług odkupu odszkodowań. Z punktu widzenia prawa jest to cesja wierzytelności. W ten sposób spienięża się posiadane roszczenia do wyższego odszkodowania, które jest należne w związku z wystąpieniem tytułu szkody powstałej na majątku. Innymi słowy, takie prawo do uzyskania wyższego odszkodowania jest własnością poszkodowanego, którą może sprzedać na rynku. W celu sprzedania odszkodowania niezbędne jest znalezienie firmy, która zajmuje się skupowaniem odszkodowań.

Wystarczy wybrać firmy, które świadczą takie usługi, a następnie:

  • przedstawić problem związany z likwidowaniem szkody,
  • przesłać dokumenty, które zostały dostarczone przez ubezpieczyciela.

Firma zajmująca się skupowaniem odszkodowań przeprowadzi analizę decyzji ubezpieczyciela, a także dostarczonych dokumentów. Dotyczy to szczególnie kosztorysów naprawy. Następnie dostarczy informację, dotyczącą wyceny prawidłowego odszkodowania i ustali kwotę, która zostanie wypłacona klientowi. Natomiast gdy zamierza się skorzystać z usług odkupu odszkodowania, niezbędne jest branie pod uwagę, że cesja wierzytelność może być zrealizowana jedynie w ciągu 3 lat od decyzji uzyskanej od ubezpieczyciela. Dodatkowo sprzedaż odszkodowania nie jest możliwa, gdy zawarło się wcześniej ugodę z ubezpieczycielem.

Jakie są korzyści ze sprzedaży odszkodowania?

Proces uzyskania większego, należnego odszkodowania, może być związane z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu.

Skorzystanie z usług wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu odszkodowań firm, kancelarii pozwala:

  • uzyskać większe odszkodowania,
  • uzyskać pieniądze w krótkim czasie,
  • uniknąć dodatkowych opłat.

W naszej firmie TB Ekspert zajmujemy się odkupem odszkodowań OC. Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem odszkodowań i zajmujemy się dodatkowymi formalności. Z takimi starający się o większe odszkodowanie spotkają się w firmach ubezpieczeniowych, w ramach procedury odwoławczej. Dodatkowo cały proces może wiązać się z wieloma dodatkowymi opłatami. Takie koszty mogą być wysokie i mogą obejmować skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy, czy adwokata w przypadku wejścia na drogę sądową. Nie bez znaczenia jest to, że w naszej firmie, która zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań należne środki finansowe można uzyskać w krótkim czasie. Dodatkowe środki finansowe można uzyskać nawet w przeciągu kilku dni. Jest to korzystne rozwiązanie gdy środki finansowe są nam niezbędne.

Zerknij również na ofertę naszego rzeczoznawca samochodowego.