Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Mając obowiązkowy charakter, pokrywa koszty uszkodzonego mienia i wyrządzonych szkód osobowych. Coraz częstszą praktyką jest sądowa walka o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Czytaj dalej

Odwołanie od odszkodowania OC

Odwołanie od odszkodowania OC

Odwołanie od odszkodowania OC. Pisanie odwołań od decyzji ubezpieczyciela

Treść i uzasadnienie

Zaniżona wycena szkody to powszechna praktyka towarzystw ubezpieczeniowych. Od tego swego rodzaju ”wyroku” możemy jednak uciec.Odwołania stanowią typowy twór praktyki ubezpieczeniowej. Żadna ustawa nie określa ich wymogów, przez co pozbawiane są sformalizowanego charakteru. Pismo ma na celu określenie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do priorytetów. Ubezpieczyciel postępując według ustawy powinien poinformować nas o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń. Czytaj dalej

Odkup odszkodowań. Czy to się opłaca?

Odkup odszkodowań. Czy to się opłaca?

Walka z ubezpieczycielem czy odkup odszkodowań?

Odkup odszkodowań. Czy to się opłaca?Odkup odszkodowań. Nieszczęścia chodzą parami. Tak niestety dzieje się też w przypadku zdarzeń drogowych. Oprócz uszkodzenia auta, zdrowia, przykrą wiadomością niejednokrotnie jest zaniżony kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela. Najczęściej po prostu załamujemy ręce. Nie każdy jednak wie, że mamy szansę na większą wypłatę, mimo upływu dłuższego czasu od wypadku. Indywidualna droga sądowa nie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, ze względu na czasochłonność i duże koszty procesu. Naraża nas też na niepotrzebny stres. Skuteczna forma pomocy polega zaś na odkupie odszkodowań, którym to zajmują się wyspecjalizowane firmy. Możliwe jest uzyskanie dużej kwoty do ręki za zajście, które miało miejsce przed trzema laty. Cała procedura odbywa się całkowicie bez pośredników. Dzięki temu suma, jaką uzyskamy będzie znacznie wyższa. Nie musimy nawet wykonać z domu. Bez nerwów i przy minimalnym wysiłku nasza sprawa zostanie pozytywnie zakończona. Czytaj dalej