Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Mając obowiązkowy charakter, pokrywa koszty uszkodzonego mienia i wyrządzonych szkód osobowych. Coraz częstszą praktyką jest sądowa walka o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wielu z nas utożsamia termin zadośćuczynienia z odszkodowaniem. W praktyce jest to całkiem inny rodzaj świadczenia. Odszkodowanie ogniskuje się wokół szkód o charakterze majątkowym, jak np. uszkodzone auto. Z kolei zadośćuczynienie oznacza próbę rekompensaty za wszelkie niekomfortowe przeżycia. Należą do nich ból, utrata zdrowia, bądź też konieczność rezygnacji ze swych planów.

Droga do zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie z OC sprawcyPierwszą czynnością, jaką powinnyśmy wykonać jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy. Zgłaszamy w ten sposób tzw. szkodę osobową. Mamy na to ponad 3 lata od zdarzenia, po czym roszczenia ulegają przedawnieniu. Istnieje jednak jeden wyjątek. Jeśli za wypadkiem idą nasze problemy zdrowotne powyżej tygodnia, działania sprawcy zyskują status występku. Wówczas przedawnienie następuje po 20 latach. W chwili zgłoszenia szkody należy podać wszelkie kategorie roszczeń, a także dokładną kwotę, o jaką się ubiegamy z tego tytułu. Należy się nam choćby zwrot kosztów leczenia, dojazdów do medycznych placówek, czy też zwrot zarobków, które straciliśmy w wyniku pobytu w szpitalu. Dodatkowo mamy szansę na rentę bądź jednorazowe świadczenie, które w przypadku inwalidztwa, pozwoli na przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej.

Główna zasada to…brak zasad

Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Do najczęściej spotykanego problemu należy ustalenie kwoty żądanego zadośćuczynienia. Zdrowie i cierpienie jest bowiem trudne do zmierzenia. Stanowi więc całkowite przeciwieństwo szkód majątkowych. Straty o charakterze niematerialnym należy przełożyć na konkretne pieniądze. Nie istnieją żadne algorytmy i tabele, które procentowo wyliczą należne nam świadczenie. Dlatego też rzadko zdarzają się podobne orzeczenia nawet przy bliźniaczych sprawach.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – kryteria

Przy wyliczaniu kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się wiele czynników. Nadrzędną kwestią jest stopień obrażeń poszkodowanego.Nie bez znaczenia pozostaje wiek, miejsce zamieszkania, bądź też zawód, jaki wykonujemy. Określa się też, w jakim stopniu wypadek wpływa na stabilność finansową rodziny.

Pełną ofertę odkupu odszkodowań we Wrocławiu możesz sprawdzić na stronie kategorii.
Na stronie kategorii możesz przejrzeć pełną ofertę naszego rzeczoznawcy samochodowego.
Zerknij również na naszą całkowitą ofertę dotyczącą skupu odszkodowań komunikacyjnych.