Odwołanie od odszkodowania OC

Odwołanie od odszkodowania OC

Odwołanie od odszkodowania OC. Pisanie odwołań od decyzji ubezpieczyciela

Treść i uzasadnienie

Zaniżona wycena szkody to powszechna praktyka towarzystw ubezpieczeniowych. Od tego swego rodzaju ”wyroku” możemy jednak uciec.Odwołania stanowią typowy twór praktyki ubezpieczeniowej. Żadna ustawa nie określa ich wymogów, przez co pozbawiane są sformalizowanego charakteru. Pismo ma na celu określenie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do priorytetów. Ubezpieczyciel postępując według ustawy powinien poinformować nas o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń.

Czas to pieniądz

Większość poszkodowanych żyje w przeświadczeniu, że jeśli od razu nie złożyli pisma, sprawa jest już rozstrzygnięta. W praktyce termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela nakłada się na termin przedawnienia roszczeń. Mamy więc 3 lata na podjęcie wysiłków. Zaleca się jednak pośpiech, gdyż w okresie późniejszym, badanie sprawy będzie utrudnione.

Odwołanie od odszkodowania OC w praktyce

Odwołanie od odszkodowania OCFirmy ubezpieczeniowe idąc z duchem czasu coraz częściej kontaktują się z klientem drogą elektroniczną. Mimo, że otrzymaliśmy niekorzystną decyzję poprzez e mail, odwoływać należy się tradycyjną metodą. Pismo kierować trzeba do zarządu firmy ubezpieczeniowej, co sprawi, że naszą sprawę zajmie się odpowiedni dział. Obowiązkowo musimy podać numer szkody i powołać się na konkretną decyzję likwidatora. To znacznie skróci bieg zdarzeń, gdyż ubezpieczyciel szybciej odnajdzie akta sprawy.Uzyskując niekorzystną decyzję warto sięgnąć porady u profesjonalnego rzeczoznawcy. Mimo wydatku, który nie zawsze jest zwracany przez ubezpieczyciela, pozwoli uzyskać nam wiarygodną wycenę szkody.

Nasze żądania, jakie zawrzemy w piśmie powinny być jak najbardziej szczegółowe.Należy dołączyć wszelką dokumentację i dodatkowe rachunki, choćby za takie elementy wyposażenia, których przy wycenie nie uwzględnił ubezpieczyciel. Częstą praktykę stanowi również powoływanie się na inne wyroki sądów, bądź też orzecznictwa samego Sądu Najwyższego.

Odpowiedzi na nasz pismo możemy spodziewać się w przeciągu 30 dni. Mówi o tym ”Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”. Istnieją przypadki dłuższego oczekiwania, lecz wówczas ubezpieczyciel, powinien poinformować zainteresowanych o przyczynie takiego stanu. Najczęściej brak odpowiedzi w terminie oznacza dobre wiadomości – zasadność naszej reklamacji i obowiązek spełnienia roszczeń.

Pomożemy Ci z tą sprawą. Zgłoś się już teraz:

Sprawdź całą ofertę dopłaty do odszkodowania Łódź.
Zapoznaj się również z całą ofertę naszego motoryzacyjnego rzeczoznawcy.
Odkup odszkodowań – CAŁA OFERTA