Zgłoszenie szkody AC

Zgłoszenie szkody AC

Zgłoszenie szkody AC: Zdarzenia drogowe nie znają dnia ani godziny. Nieszczęście może się przydarzyć w drodze do pracy czy też przy odbiorze dzieci ze szkoły. W natłoku myśli nie zawsze myślimy o tym, aby jak najszybciej skontaktować się ze swym ubezpieczycielem.Całą sprawę zostawiamy na później, co nie powinno mieć miejsca. Opieszałość rodzi negatywne skutki.

Szkody AC czyli tykający zegar

Ubezpieczenie AC posiada charakter dobrowolny, mając na celu chronienie nas od finansowych skutków spowodowanych przez nas kolizji i innych zdarzeń. Szkodę można zgłosić na kilka różnych sposobów – pisemnie, elektronicznie lub po prostu przez telefon. Termin jej zgłoszenia określony jest w dokumencie zwanym OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Zwlekania z powiadomieniem ubezpieczyciela niesie ze sobą konsekwencje w postaci zaniżenia bądź nawet braku odszkodowania. Z drugiej strony, im szybciej zgłosimy szkodę, tym postępowanie likwidacyjne wcześniej się rozpocznie. Z AC możemy też skorzystać, jeśli zaistniały problemy z uzyskaniem odszkodowania OC. W zależności od firmy ubezpieczeniowej termin zgłoszenia waha się od od 24h do 7 dni. Co najważniejsze nie pokrywa się on z czasem na zgłoszenie dla poszkodowanych z OC. Zegar tyka od momentu zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel posiada ograniczone możliwości zweryfikowania kiedy zauważyliśmy szkodę. Niektóre przypadki są mniej lub bardziej oczywiste. Rysy na aucie pozostawionym na parkingu możemy bowiem dostrzec dopiero po kilku dniach. Mimo tego często z lakonicznych powodów przesuwamy kontakt z ubezpieczycielem. Gdy już jednak dokonamy zgłoszenia, najlepiej nie wspominać ubezpieczycielowi wprost, że po prostu nie mieliśmy czasu.

Zgłoszenie szkody AC. W poszukiwaniu prawdy

Jeśli skradziono nam auto procedury wyglądają nieco inaczej. Czymś oczywistym jest zgłoszenie zajścia na policję, lecz firmy ubezpieczeniowe również oczekują niezwłocznego powiadomienia.Mamy na to jeden dzień. Niedotrzymanie terminu oznacza dla nas obniżenie szkody odszkodowania. Dzieje się tak gdy ubezpieczyciel uzna, że zwłoka w zgłoszeniu szkody miała wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia. Warto dodać, że firma, w której wykupiliśmy polisę prowadzi własne dochodzenie. W praktyce oznacza to oględziny czy rozmowy z ewentualnymi świadkami. Jedną z przyczyn takich działań jest wykluczenie sfingowania kradzieży samochodu.

PEŁNA OFERTA – Odkup odszkodowań w Warszawie
Rzeczoznawca samochodowy —> DOKŁADNA OFERTA <— Dopłaty odszkodowań