Zaniżone odszkodowanie. Sprawdź wytyczne.

Zaniżone odszkodowanie. Sprawdź wytyczne.

Zaniżone odszkodowanie. Nie narzekaj. Działaj.

Wszyscy kierowcy którzy starają się o odszkodowania z OC nieraz i nie narzekają na ich zaniżanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Szereg uchybień sprawił, że firmy ubezpieczeniowe otrzymały wytyczne, jak należy likwidować szkody z OC. Jeśli uznamy, że firma zaniżyła odszkodowanie, należy śmiało złożyć reklamację, powołując się na konkretną wytyczną, która została złamana. Zaniżone odszkodowanie.

Zaniżone odszkodowanie. Czekanie bez końca…

Często i gęsto wątpliwości poszkodowanych budzi sama długość  postępowania likwidacyjnego. Kierowca czeka miesiącami na finalizację sprawy. Zdarzają się przypadki, że gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od trwającego postępowania sądowego, mogą to być nawet lata. Ubezpieczyciel, na którego wywieramy czasową presję, odpowiada, że czeka jeszcze na notkę policyjną, bądź też na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę. Poszkodowany denerwuje się, bo nie wie, czy to towarzystwo ubezpieczeniowe po wysłaniu jednej prośby o dokumenty „odpuściła sobie” sprawę, czy to może druga strona (policja, sprawca) nie reaguje na wezwania towarzystwa.

Zaniżone odszkodowanie. Na warsztat.

Jedna z wytycznych informuje o tym, że odszkodowanie ma na celu umożliwienie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed stłuczki, bez względu na to, czy ustalone jest metoda kosztorysową czy nie. Ubezpieczyciel w obu metodach likwidacji posiada obowiązek stosować jednolite kryteria wyceny szkody – a to znaczy że powinien brać pod uwagę takie same ceny części i stawki robocizny.

Co więcej również przyjęte w kosztorysie ceny części i stawki za roboczogodzinę należy dostosować do realiów w miejscu pobytu cz też siedziby poszkodowanego. Jeśli kierowca miał wątpliwości, czy w swojej okolicy zdoła porządnie naprawić samochód za przyznane odszkodowanie, ubezpieczyciel musi wskazać mu warsztat, który takiej naprawy za określoną cenę dokona.

Zaniżone odszkodowanie. Pojazd zastępczy.

Kolejna wytyczna mówi, że poprzez odszkodowanie OC towarzystwo powinno ponieść koszty wynajęcia pojazdu zastępczego. Muszą mieć one jasne ekonomiczne uzasadnienie. Co to znaczy w praktyce?  Kierowca, który jeździł autem  codziennie i wynajmie sobie pojazd o klasie zbliżonej, może liczyć na pełne pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów najmu.

Koniecznie sprawdź ofertę dopłat do odszkodowań Białystokniezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego.