Wycena samochodu przez rzeczoznawcę samochodowego - Olsztyn

Wypłata z OC sprawcy. Działania.

Wypłata z OC sprawcy.

Wypłata z OC sprawcy. Wypadki wywołują cały szereg peturbacji, ale każdy kierowca o tym wie. Sam fakt posiadania ubezpieczenia OC, zresztą obowiązkowego, nie rozwiązuje w praktyce licznych problemów poszkodowanego. Co więcej nie raz zdarza się, że stanowi prawdziwy powód do powstania kolejnych komplikacji.  Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna jest bardzo prosta.  Już na samym kierowca musi podjąć ważną decyzję w kwestii wyboru sposobu likwidacji szkody. To pierwsze posunięcie jest w zasadzie kluczowe i może zaważyć na dalszych losach sprawy. Warto więc, na wszelki wypadek, dowiedzieć się, jakie mogą być faktyczne następstwa finansowe ewentualnej kraksy.

Wypłata z OC sprawcy. Wariant serwisowy.

W tzw. wariancie serwisowym auto może zostać odesłane do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)  gdzie to przeprowadzona zostanie niezbędna naprawa, mająca na celu przywrócenie stanu technicznego pojazdu sprzed wypadku. Potem  ASO wystawi odpowiednią fakturę, która obciąży bezpośrednio właściwe Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Problem polega jednak na tym, że nawet najbardziej uznane firmy ubezpieczeniowe ciągle negują wysokość faktur wystawianych przez ASO. W ten sposób stawiają klientów przed koniecznością uregulowania różnicy wynikającej z obu kosztorysów. Skąd się bierze owa różnica?

Wypłata z OC sprawcy. Dziwne wyliczenia.

Przede wszystkim firmy ubezpieczeniowe dokonują obliczeń kosztów pracy serwisantów, opierając się o jednolitą i samodzielnie ustaloną stawkę za robociznę. Realia pracy są zgoła odmienne.  Co więcej, owe wspaniałe towarzystwa, stosują zazwyczaj bezprawną w przypadku ubezpieczenia OC amortyzację części naprawianego pojazdu. Warto wspomnieć, że dla ubezpieczenia AC szansa jej zastosowania  zależy głównie od OWU, a więc Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Na koniec dodać trzeba, iż  Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają również w zwyczaju negować zasadność wymiany bądź naprawy przez ASO niektórych części, uzasadniając, iż nie jest wiadomym, czy faktycznie ucierpiały one na skutek wypadku. I wreszcie po czwarte, wariant ten z góry wyklucza jakąkolwiek pomoc z naszej strony, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Czytaj także kolejne artykuły: