Wypłata z OC. Jak to działa?

Wypłata z OC. Jak to działa?

Wypłata z OC

Wypłata z OC. Przesadnie niska wycena szkody to już powszechne działanie firm, które dbają tylko i wyłącznie o siebie. Od ich mało popularnych  decyzji możemy się jednak odwołać. Odwołania stanowią typowy twór praktyki ubezpieczeniowej. Żadna ustawa nie określa ich wymogów, przez co nie posiadają sformalizowanego charakteru. Pismo ma za zadanie wytypowanie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do głównych celów. Towarzystwo działając według przepisów prawa powinno poinformować nas o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń. Wszelakie metody zgłaszania szkód zależą od zasad ustalonych przez ubezpieczyciela, dlatego dokładnych informacji należy zawsze szukać w materiałach poszczególnych towarzystw. Zazwyczaj wskazówki odnośnie postępowania po szkodzie dodawane są do dokumentów związanych z kupnem polisy OC czy AC.  Bez trudu można je także znaleźć na stronach internetowych wszystkich firm.

Wypłata z OC

Różnica w wycenie szkody między warsztatami i ubezpieczycielami jest kolosalna. Czasem dochodzi do nawet 8  tysięcy złotych. Z kolei biedny  kierowca dostaje dosłownie jakieś drobniaki.  Firmy ubezpieczeniowe przypisują też uszkodzenia do wcześniejszych wydarzeń. Są chociażby przekonani, że maska był już nieco uszkodzona przed zgłoszoną szkodą. Żadne krzyki i płacze nie przekonają ich, iż się mylą. Rzeczoznawcy z firm ubezpieczeniowych stosują również sztuczkę, zaniżając również stawkę za godzinę robocizny w warsztacie. Dobrą decyzją będzie zwrócenie się do niezależnego rzeczoznawcy, który przygotuje nas do sądowej potyczki. Na podstawie jego badań przekonamy prowadzącego sprawę o naszej słuszności.

Wypłata z OC

Efektywność dojścia do odszkodowania z OC sprawcy wypadku zogniskowana jest spełnieniem ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, do których zalicza się: przypisanie określonej osobie odpowiedzialności (na zasadzie winy lub ryzyka) za zdarzenie powodujące uszczerbek majątkowy, ustalenie szkody, a także pozostawanie tej szkody w adekwatnym związku przyczynowym z ze zdarzeniem ją wywołującym. Osobami uprawnionymi do żądania naprawienia szkody powstałej w związku z wypadkiem drogowym są bezpośrednio poszkodowani  a więc kierowca m.in. kierowca, rowerzysta, pasażer.  Przysługuje im roszczenie o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku zarówno w przypadku poniesienia przez nich szkody majątkowej na osobie, jak i na mieniu.

Czytaj też: