Wypłata z OC sprawcy. Samochód zastępczy.

Wypłata z OC sprawcy. Samochód zastępczy.

Wypłata z OC sprawcy. Na ile auto zastępcze?

Okres na jaki przysługuje rekompensata za auto zastępcze jest niezwykle łatwa do ustalenia, jeśli chodzi o tzw. szkodę częściową. Jest to po prostu dzień szkody, bądź też dzień oddania do warsztatu. W tym drugim przypadku po zdarzeniu drogowym, auto rzecz jasna musiało się nadawać do dalszej jazdy.Wypłata z OC sprawcy.

Gdy wystąpiła szkoda całkowita, zaczynają się schody. Utrudnia ona prawidłową interpretację prawa przez poszkodowanych oraz firmy ubezpieczeniowe. Nieraz i nie dwa zdarzało się, że mimo uchwały Sądu Najwyższego towarzystwa stosowały własne reguły. Zazwyczaj nie działały one na korzyść.

Wypłata z OC sprawcy. Termin goni termin.

Termin zwrotu kosztów wynajmu auta  zastępczego ustala się poprzez zsumowanie terminy od dnia szkody do jej zgłoszenia. Zwykle za wystarczający termin uznaje się 3 dni. Po owych dniach, należy już trzeba uzasadnić zwłokę. Nie zawsze może ona wynikać z naszej winy. Samochód zastępczy należy się na czas naprawy, czyli od dnia zaistnienia szkody lub od chwili wstawienia auta do warsztatu aż do dnia jego odbioru. Inaczej wygląda to w przypadku szkody całkowitej. Ubezpieczyciele twierdzą, że poszkodowany może korzystać z samochodu zastępczego na ich koszt do dnia wypłaty odszkodowania.

Wypłata z OC sprawcy. Obowiązki ubezpieczyciela.

Wiele osób jest pewnych, że towarzystwo powinno dostarczyć dl nich pojazd zastępczy i odebrać go w ustalonym terminie. Kierowcy jednak grubą się mylą.
Główną kwestią jest przyswojenie sobie, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku do fizycznego dostarczenia pojazdu zastępczego poszkodowanemu kierowcy ale do pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego. Poszkodowanemu należy się więc zwrot poniesionych kosztów z tytułu wynajmu auta. Sam ubezpieczyciel z reguły nie posiada własnej floty pojazdów, ale współpracuje lub czasami tylko wskazuje instytucje, które zajmują się wynajmem takich samochodów.

Otrzymanie zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy jest dość skomplikowane. Jeszcze do niedawna takie odszkodowanie przysługiwało tylko tym osobom, których pojazd używany był do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli używaliśmy pojazd do celów prywatnych, takich jak dojazdy do szkoły, na zakupy – odszkodowanie nam nie przysługiwało.

Odkup odszkodowań Kraków —>PEŁNA OFERTA <— Rzeczoznawca Komunikacyjny | Odkup odszkodowań