Szkoda z OC. Nie zwlekaj.

Szkoda z OC. Nie zwlekaj.

Szkoda z OC. Jak ją likwidować?

Wielu kierowców ma problem z rozróżnieniem korzyści jakie niosą poszczególne polisy ubezpieczeniowe. Należy wiedzieć, że każdy z nich ma bezwzględny obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Istnieje też możliwość zakupu polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, a także AC.  Jak jednak wyglądają różnice pomiędzy tymi sposobami ubezpieczenia? Odszkodowanie z OC to często jedyna forma likwidacji szkody. Szkoda z OC.

Odszkodowanie, które wypłacane jest z polisy OC sprawcy, w praktyce nie zawsze starcza na pełną naprawę. Kierowca nie powinien tracić czasu  i podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania większej sumy. Zaniżone odszkodowanie z OC zdarza się coraz częściej.

Szkoda z OC. Pierwszy kontakt

Jeśli jednak doszło jedynie do względnie niedużych uszkodzeń i nie ma przeszkód do kontynuowania podróży, nie ma potrzeby kontaktowania się od razu po wypadku. W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę online poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela sprawcy. Jest to wygodna forma poinformowania o zdarzeniu, ponieważ unikamy minut straconych w kolejce oczekujących na połączenie z ubezpieczycielem, a jednocześnie można samodzielnie uzupełnić niezbędne we wniosku dane odnośnie siebie i sprawcy. Odradza się  kontakt osobisty. Po co bowiem stać w kolejce.

Szkoda z OC. Gdy terminy gonią…

Główna zasada, która wynika wprost z  kodeksu cywilnego mówi o trzyletnim terminie zgłoszenia roszczenia (choć w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, ten termin jest wydłużony aż do 20 lat). Jeśli istnieje taka szansa, nie należy zwlekać.  Najlepiej sprawę załatwić w ciągu kilku dni. Szkody mają tendencje do zwiększania się z upływem czasu. Lepiej więc naprawić pojazd zanim ten defekt przyczyni się do poważniejszej awarii lub, co gorsza, kolejnej stłuczki. Zanim porzucimy wakacyjne plany lub zmienimy swój miesięczny grafik spotkań, kierowca powinien się zastanowić, czy faktycznie chce od razu zajmować się likwidacją szkody.

W przypadku niektórych kolizji drogowych, jak i w większości wypadków samochodowych mówimy nie tylko o zniszczonym aucie, ale także o uszczerbku na zdrowiu. Kolizję od wypadku różnicuje przede wszystkim rozmiar doznanej szkody na osobie. Poszkodowanemu w wypadku samochodowym przede wszystkim należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała oraz odszkodowanie za poniesione w związku z tym koszty

Rzeczoznawca samochodowy Białystok —> CAŁOŚCIOWA OFERTA <— dopłaty odszkodowań