Odszkodowanie z OC. Blaski i cienie.

Odszkodowanie z OC. Blaski i cienie.

Odszkodowanie z OC. Z czym to się je?

Odszkodowanie z OC sprawcy ma na celu ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Posiada obowiązkowy charakter. pokrywa koszty uszkodzonego mienia i wyrządzonych szkód osobowych. Coraz częstszą praktyką jest sądowa walka o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie z OC a zadośćuczynienie.

Wielu kierowców utożsamia termin zadośćuczynienia z odszkodowaniem. Tak naprawdę jest to całkiem inny rodzaj świadczenia. Odszkodowanie skupia się wokół szkód o charakterze majątkowym, jak np. uszkodzone auto. Natomiast zadośćuczynienie oznacza próbę rekompensaty za wszelkie niekomfortowe przeżycia. Należą do nich ból, utrata zdrowia, bądź też konieczność rezygnacji ze swych planów.

Do częstego problemu należy ustalenie kwoty żądanego zadośćuczynienia. Zdrowie i cierpienie jest bowiem trudne do zmierzenia. Dlatego właśnie odszkodowanie z OC sprawcy może być według kierowcy zbyt niskie.  Stanowi więc całkowite przeciwieństwo szkód majątkowych. Straty o charakterze niematerialnym należy przełożyć na konkretne pieniądze. Nie występują w przyrodzie żadne algorytmy i tabele, które procentowo wyliczą należne nam świadczenie. Dlatego też rzadko zdarzają się podobne orzeczenia nawet przy bliźniaczych sprawach.

Odszkodowanie z OC. Jak zacząć staranie o pieniądze?

Pierwszą kwestią jest ustalenie winy. Czasami jest ona bezsporna i sam sprawca nie ma co do niej wątpliwości. W takim przypadku nie musisz wzywać policji na miejsce kolizji. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym możliwie szczegółowo opiszesz okoliczności związane ze szkodą i wskażesz uczestników oraz świadków, a także określisz, kto jest sprawcą a kto poszkodowanym. Aby lepiej zobrazować, jak doszło do zdarzenia, możesz naszkicować drogę i moment zderzenia się obu samochodów. Takie oświadczenie muszą podpisać kierujący obydwoma pojazdami.

Inaczej rzecz wygląda, jeśli nie ma zgody co do tego, kto zawinił. W takim przypadku zawsze pamiętaj, żeby to policja rozstrzygnęła spór i jasno określiła, z czyjej winy doszło do kolizji. Nie podpisuj również oświadczenia, jeśli sprawca zachowuje się dziwnie – jest nadpobudliwy, bardzo roztrzęsiony lub jego zachowanie sugeruje, że może być pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających – tylko wezwij policję. Może się bowiem zdarzyć, że taka osoba wycofa się później z deklaracji o winie, stwierdzając, iż podpisała dokument np. pod wpływem stresu. Najczęściej tego typu sprawa trafia do sądu, co może znacząco przeciągnąć terminy wypłaty odszkodowania.Po ustaleniu winnego spisz dane z jego polisy OC, ponieważ będziesz musiał osobiście skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Warto również wykonać pierwsze zdjęcia uszkodzeń jeszcze z miejsca zdarzenia.

Dopłaty, odszkodowania i skup odszkodowań Poznań —> PEŁNA OFERTA <— certyfikowany rzeczoznawca komunikacyjny | dopłaty odszkodowań