Odszkodowanie OC. Krok po kroku do wypłaty.

Odszkodowanie OC. Krok po kroku do wypłaty.

Odszkodowanie OC. Obowiązek być musi!

Odszkodowanie OC. Wykup polisy OC jest koniecznością. Ma charakter bowiem obowiązkowy. To z niej zostaną pokryte szkody, jakie wyrządziliśmy dla innych uczestników ruchu drogowego. Ci zaś niejednokrotnie muszą przejść wyboistą długą trasę do uzyskania należnych świadczeń. Odszkodowanie z OC nie raz spędza sen z powiek.

Odszkodowanie OC. Gdzie iść?

Aby złożyć wniosek o likwidację szkody trzeba się zgłosić do firmy ubezpieczeniowej w którym to składkę opłaca nasz winowajca. To właśnie z towarzystwem będziemy załatwiać wszelkie formalności. Od dwóch lat kilka firm ubezpieczeniowych wprowadziło możliwość ubezpieczenia z OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Co to oznacza w praktyce? Szkodę możemy zgłosić do swego ubezpieczyciela, czyli tam gdzie płacimy składkę. To właśnie on dokona wypłaty należnej nam sumy i rozliczy się z firmą, z którą działa osoba/sprawca kolizji, wypadku.

Odszkodowanie OC. Formalności świat.

W momencie zgłoszenia szkody w towarzystwie oprócz rzecz jasna własnych danych osobowych, konieczne będzie imię/nazwisko/PESEL/numer polisy sprawcy. Obowiązkowo trzeba spisać numery rejestracyjne, marki samochodów oraz opisać okoliczności zdarzenia. Co jednak gdy winowajca nie jest jednoznaczny lub nie przyznaje się do zarzutów? Gdy zeznania są sprzeczne i wzajemnie się wykluczają, nie ma na co czekać i  bez zastanowienia zadzwonić na policję. Wtedy zwracając się do towarzystwa ubezpieczeniowego, należy również podać dane jednostki, która zgłoszenia przyjęła. Z kolei gdy nie ma wątpliwości, kto zawinił, zamiast wzywać drogówkę, można spisać oświadczenie sprawcy.

Odszkodowanie OC. Czas to pieniądz.

Jeśli spodziewasz się wypłaty odszkodowania powinno ono być wypłacone w terminie:

  1. 30 dni od zawiadomienia o szkodzie,
  2. po kolejnych 14 dniach (jeśli w terminie 30 dni wyjaśnienie pewnych okoliczności wypadku było niemożliwe),
  3. najpóźniej do 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, jeśli w trakcie prowadzonej likwidacji szkód pojawiły się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania przekraczając termin 90 dni jedynie w sytuacji, gdy toczy się postępowanie karne lub cywilne.

Zdarzają się takie sytuacje, które uniemożliwiają ustalenie odpowiedzialności zarówno ubezpieczyciela, jak i wysokości odszkodowania. W takiej sytuacji do obowiązku firmy ubezpieczeniowej należy wykazanie, że zrobiła wszystko, co było możliwe aby wyjaśnić tę sprawę.
Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, musi:

  1. powiadomić Cię o tym pisemnie,
  2. wyjaśnić przyczynę opóźnienia,
  3. poinformować o planowanym terminie wyjaśnienia sprawy.

Zapoznaj się również z ofertą rzeczoznawcy samochodowego z Białegostoku.
Zerknij również na ciekawą ofertę dotyczącą skupu odszkodowań.