Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Odwołania.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Odwołania.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Znów za mało.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Nieraz można usłyszeć o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe drakońsko obniżyło wartość  ubezpieczonego przedmiotu, płacąc odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które ni jak pasuje do sytuacji kierowcy. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczony ma pełne prawo do tego, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Umowy.

Umowa ubezpieczenia należy do dziedziny tzw. umów losowych. Chodzi w nich o to że wypłata odszkodowania zadośćuczynienia przez towarzystwo zależy głównie od powstania zdarzenia losowego, czyli wypadku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia w głównym zakresie reguluje kodeks cywilny. Ubezpieczyciel ma 30 dni na spełnienie świadczenia określonego w umowie, licząc od dnia otrzymania zawiadomieni o wypadku. Wieść  o szkodzie musi dotrzeć do ubezpieczyciela w terminie spisanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tj. z reguły od 3 do 7 dni.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Podstawy wypłaty.

Główną podstawą wypłaty odszkodowania stanowi  jego uznanie przez towarzystwo. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać dokonane, jeśli wysokość ustalonego odszkodowania nie będzie kierowcy odpowiadała, gdy np. nasza ukochana firma sporo zaniżyła wartość rynkową naszego auta,  bądź jeśli nie nastąpiła w ogóle wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC. Jak pisać odwołanie.

Zamiast iść od razu do sądy, warto w pierwszej kolejności zakwestionować decyzję ubezpieczyciela poprzez pisemnego odwołania. Należy wystąpić z wnioskiem o drugie rozpatrzenie naszej sprawy. Gdy towarzystwo przychyli się do naszego wniosku, unikniemy długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Odwołanie powinno posiadać formę pisemną. Skieruj je na adres towarzystwa ubezpieczeniowego a najlepiej biura zarządu. Nie świadczy, to iż sam prezes pochyli się nad Twoją sprawą, ale dojdzie ona do specjalnego wydziału, który zajmuje się właśnie reklamacjami poszkodowanych. Wbrew pozorom nie trafi ono prosto do kosza. Twoje odwołanie bez wątpliwości zostanie rozpatrzone, jeżeli wskażesz słuszne argumenty, że to firma ubezpieczeniowa się myli, możesz spodziewać się zmiany decyzji

Wysokość odszkodowania określona przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Zakład ubezpieczeń jak każdy przedsiębiorca prowadzi działalność zarobkową i liczy na to, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania się nie odwoła.

Sprawdź ofertę dopłat do odszkodowań Białystok.
Zwróć uwagę na atrakcyjną ofertę naszego rzeczoznawcę komunikacyjnego.