Skup dszkodowań - TB Ekspert

Odszkodowania powypadkowe. Dowiedz się, co Ci się należy.

Odszkodowania powypadkowe. Poznaj swoje prawa.

Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała, zagrażających życiu i powodujących trwałe inwalidztwo. Na drogach dochodzi również do wielu pomniejszych kolizji i potrąceń, w których również są osoby ranne. Obowiązujące prawo pozwala na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego przez każdą osobą uczestniczącą w wypadku drogowym, o ile tylko nie była ona jego wyłącznym sprawcą.

Odszkodowania powypadkowe. Zadośćuczynienie.

Osobie poszkodowanej przysługuje przede wszystkim zadośćuczynienie za krzywdę. Jest to świadczenie pieniężne mające zrekompensować negatywne następstwa wypadku spowodowane obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Przy miarkowaniu zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozmiar krzywdy – rodzaj i zakres obrażeń ciała, czas, przebieg i uciążliwość leczenia, dolegliwości bólowe, ograniczenia w samodzielności i normalnym funkcjonowaniu, konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej, rozrywek. Z uwagi na brak jasno określonych kryteriów dotyczących wysokości tego świadczenia, na tym polu dochodzi do największej ilości nadużyć ze strony ubezpieczycieli, odszkodowania komunikacyjne na tym etapie zostają znacznie pomniejszone.

Odszkodowania powypadkowe. Zwrot kosztów.

Oprócz zadośćuczynienia, poszkodowany ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Są to przede wszystkim koszty leczenia i związane z leczeniem – czyli zakup leków czy środków opatrunkowych, wizyty lekarskie, dojazdy do placówek medycznych.

W zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wchodzą też koszty opieki nad osobą poszkodowaną, która z powodu obrażeń przejściowo straciła pełną samodzielność (np. z powodu unieruchomienia nogi w gipsie) czy inne koszty, takie jak dojazdy rodziny na odwiedziny w szpitalu.

Ubezpieczyciel odpowiada też za wszystkie szkody rzeczowe spowodowane wypadkiem. Najczęstszą szkodą rzeczową związaną z wypadkiem komunikacyjny jest oczywiście zniszczony samochód. Jednak jeżeli w wyniku wypadku zostały uszkodzone inne przedmioty – np. telefon, komputer przenośny, odzież, zegarek – to poszkodowany ma pełne prawo do odszkodowania z tego tytułu.

Odszkodowania powypadkowe. Poważne obrażenia.

W przypadku poważnych obrażeń ciała, skutkujących niezdolnością do pracy lub stałym zwiększeniem potrzeb poszkodowanego, przysługuje również renta. Art. 444 § 2 przewiduje dwa jej rodzaje – rentę związaną z niezdolnością do pracy, rekompensującą utracone w związku z tym dochody, oraz rentę związaną ze zwiększonymi potrzebami poszkodowanego, mającą pokrywać ponoszone stale wydatki (np. na zakup lekarstw, opiekę etc.).

Z uwagi na opór ubezpieczycieli uzyskanie renty w pełnej należnej wysokości jest często trudne i wymaga nawet drogi sądowej, jednak należy z pełną konsekwencją walczyć o to świadczenie, ponieważ jest ono długoterminowym zabezpieczeniem materialnym dla osób niezdolnych już do samodzielnego zarobkowania.

Skup odszkodowań Białystok —> CAŁA OFERTA <— Rzeczoznawca Samochodowy