Odkup odszkodowań. Jak pomoże rzeczoznawca samochodowy?

Odkup odszkodowań. Jak pomoże rzeczoznawca?

Odkup odszkodowań. Towarzystwo się bogaci, a kierowca…

Zazwyczaj każda szkoda z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia rozliczana jest poprzez. kosztorys. Wykonuje go firma ubezpieczeniowa i najczęściej wylicza go z potrąceniem. W ten prosty sposób towarzystwa ubezpieczeniowe osiągają ogromne zyski z należności z odszkodowań, które powinny trafić na nasze konto, do naszych rąk. Wiele firm trudniących się dochodzeniem należnych odszkodowań obsługuje sprawy szkód OC wedle prowizji za prowadzenie sprawy. Dlatego też trzeba się  liczyć z ciężarem ponoszenia przez osobę poszkodowaną dodatkowych kosztów. Tracimy czas i nerwy. Ale od czego jest pomoc fachowców? Rzeczoznawca działa na terenie całego kraju. Całą sprawę może przeprowadzić korespondencyjnie. Umowę dowiezie nam zaś firma kurierska. Kilka dni wcześniej otrzymamy ją na naszą skrzynkę mejlową. Dzięki temu na spokojnie zapoznamy się z jej treścią.

Odkup odszkodowań. Kim jest rzeczoznawca?

Niejednokrotnie to właśnie fachowy rzeczoznawca jest w stanie odtworzyć, gdy zaistnieją wątpliwości, faktyczny przebieg kolizji, wypadku jak również ustalić rozmiar powstałych w jego wyniku uszkodzeń. To skutkuje dokonaniem klasyfikacji szkody i kosztów jej usunięcia. Rzeczoznawcy samochodowi nieraz robią również ekspertyzy dotyczące możliwości powstania szkody w okolicznościach podanych przez poszkodowanego czy też ubezpieczającego W walce z przestępczością ubezpieczeniową jest to niezwykle ważny i istotny fragment ich działalności, często umożliwiający wykrycie usiłowania popełnienia przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego.

Niezwykle ważna funkcja jaką pełnią rzeczoznawcy w zakresie ustaleń faktycznych powoduje, iż osoby które zajmują się powyższą działalnością muszą być wybitnej klasy specjalistami, których cechować musi obiektywizm, szczególna staranność, etyka oraz bezstronność, jak również wysokie standardy w prowadzonych badaniach i kształtowanych ocenach.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące działalność rzeczoznawców samochodowych nie normują również tak istotnych spraw jak: kwestia odpowiedzialności zawodowej osób tworzących ekspertyzy dotyczące rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, zagadnień wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych czy też  wykonywanych prac z dziedziny techniki samochodowej. Obecnie osoby zajmujące się rzeczoznawstwem samochodowym nie mają również ustawowego obowiązku stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Sprawdź całą ofertę —> odkup odszkodowań | rzeczoznawca samochodowy