Na jakiej podstawie ustalana jest dopłata do odszkodowania?

Na jakiej podstawie ustalana jest dopłata do odszkodowania?

Może zdarzyć się tak, że odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe po kolizji jest w naszej ocenie zbyt niskie. W takiej sytuacji można oczywiście wystąpić na drogę sądową, ale jest to rozwiązanie pochłaniające niemałe pieniądze i mnóstwo czasu. Innym rozwiązaniem jest dopłata odszkodowania. Na czym polega? Co brane jest pod uwagę przy ustalaniu wysokości dopłaty?

Dopłata do odszkodowania – co to?

Dopłata do odszkodowania z naszej firmy odszkodowawczej TB Ekspert to nic innego, jak korzyść majątkowa. Zyskamy ją wtedy, kiedy zdecydujemy się sprzedać prawa własności do szkody, którą ponieśliśmy na skutek wypadku. Dopłata do odszkodowania to określenie potoczne wynikające z tego, że sprzedaż prawa własności może mieć miejsce już po uzyskaniu świadczenia od ubezpieczyciela.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Decydując się na skorzystanie z dopłaty do odszkodowania, należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Jak wspomnieliśmy wcześniej, niezbędna jest wypłata odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Fakt ten można potwierdzić, przedstawiając:

  • wyciąg z konta;
  • decyzję wydaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie wypłaty polisy.

Sprzedaż prawa własności do szkody możliwa jest tylko wtedy, jeśli od wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania nie upłynęło więcej niż trzy lata. Warto jednak zadbać o zachowanie pewnego marginesu czasowego, który pozwoli na uzyskanie od ubezpieczyciela niezbędnej dokumentacji. Otrzymanie dopłaty do odszkodowania nie będzie możliwe, jeśli z towarzystwem ubezpieczeniowym została zawarta ugoda. UWAGA: za ugodę zostaje uznana sytuacja, kiedy przyznaliśmy, że akceptujemy kwotę odszkodowania zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Za dowód w takim przypadku uznane zostanie nasze potwierdzenie zarówno w formie pisemnej, jak i wiadomości mailowej. Będzie to także nagrana rozmowa telefoniczna. Wiele osób zapyta w tym miejscu, co w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z zaproponowaną sumą, a mimo to otrzymaliśmy wypłatę pieniędzy. W takim przypadku nadal możemy dochodzić swoich roszczeń. Dopłata do odszkodowania możliwa jest tylko wówczas, gdy szkoda powstała na terenie Polski. Zdarza się, że w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowego świadczenia w przypadku zdarzenia poza granicami naszego kraju, ale zawsze wymaga to indywidualnej konsultacji.

Co wpływa na wysokość dopłaty do odszkodowania?

Wysokość dopłaty jest zawsze ustalana indywidualnie po uwzględnieniu szeregu czynników. Tym, co w istotnym stopniu wpływa na wysokość kwoty, którą proponujemy klientowi, jest wysokość zaniżenia. Zasada jest prosta: im wyższa, tym na większą dopłatę można liczyć. Zawsze uwzględniane jest jednak również ryzyko wynikające z możliwości stwierdzenia szkody całkowitej. Nie bez znaczenia jest także historia pojazdu.

To, jak bardzo zaniżone zostało odszkodowanie ustalamy, biorąc pod uwagę wycenę pojazdu, koszt robocizny, a także koszt części, które muszą być wykorzystane.

Dopłata do odszkodowania to szansa na wyższe świadczenie w przypadku szkody komunikacyjnej. Jest to rozwiązanie bezpieczne, z którego warto skorzystać.

Rzeczoznawca motoryzacyjny – CAŁA OFERTA