Samochód zniszczony przez wichurę lub ulewy, a odmowa wypłaty odszkodowania przez TU

Samochód zniszczony przez wichurę lub ulewy, a odmowa wypłaty odszkodowania przez TU

Wichura, ulewa, a także każde inne gwałtowne i często nieprzewidywalne zjawisko pogodowe jest w stanie w mgnieniu oka spowodować ogromne straty i zniszczenia, których nierzadko ofiarami są stojące na drogach, ale także prywatnych i publicznych posesjach samochody. W przypadku uszkodzenia auta przez żywioł, właściciel może liczyć na odszkodowanie wypłacone z polisy AC, jak również rekompensatę finansową z ubezpieczenia OC sprawcy, który w jakiś sposób mógł dopuścić się do zaniedbania, jakie doprowadziło do uszkodzenia samochodu. Jeśli Twój pojazd został poszkodowany w wyniku wichury lub ulewy ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, na czym polega proces przyznawania odszkodowań.

Dochodzenie odszkodowania – ubezpieczenie AC

Posiadanie polisy autocasco jest niezwykle pomocne w wielu sytuacjach. Jest  to gwarancja odszkodowania w przypadku uszkodzenia samochodu, jednak jej zakres należy dokładnie sprawdzić, aby nie rozczarować się tym, że rekompensaty pewnych szkód może ona nie obejmować. Pierwszym krokiem, po powstaniu szkody spowodowanej przez żywioł, będzie konsultacja z ubezpieczycielem – musisz to zrobić w określonym przez umowę terminie. Im szybciej nastąpi zgłoszenie szkody, tym lepiej. Jednak jeszcze przed tym, warto zebrać dowody zaistniałej sytuacji. Wykonać zdjęcia tuż po zajściu wypadku i wezwać policję, która zna procedury i sporządzi odpowiedni raport. Warto również zabezpieczyć samochód, aby nie uległ dodatkowym zniszczeniom i aby nie pojawiły się podejrzenia o przyczynienie się do zwiększenia szkody. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma prawo do odmówienia wypłaty odszkodowania, jeśli na przykład nie stosowałeś się do warunków umowy.

Dochodzenie odszkodowania – ubezpieczenie OC

Na szczęście odszkodowanie z AC to nie jedyne wyjście. Istnieje też możliwość otrzymania odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o drogę, drzewo, czy inny obiekt, lecz o właściciela, który nimi dysponuje i który wykupił ubezpieczenie OC. jednak aby móc ubiegać się o takie odszkodowanie, tak jak w przypadku ubezpieczenia AC, należy dostarczyć konkretne dowody szkody. Oprócz tego poszkodowany ma obowiązek udowodnić, że spowodowane w samochodzie zniszczenia, były wynikiem niedociągnięć i zaniedbań właściciela danej posesji. Może zdarzyć się tak, że domniemany sprawca, będzie zasłaniać się tym, że na zniszczenie auta największy wpływ miało zjawisko pogodowe, jednak i w takiej sytuacji poszkodowany wcale nie stoi na przegranej pozycji. Wystarczy zgromadzić dowody, które nie pozwolą sprawcy uniknąć odpowiedzialności.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Poszkodowany w sytuacji zniszczenia samochodu, które zostało spowodowane prze wichurę, ulewę lub inne gwałtowne zjawisko pogodowe ma prawo do otrzymania odszkodowania. Ma dwie opcje skorzystanie z polisy AC lub polisy OC sprawcy zdarzenia. Musi on jednak pamiętać, że zawsze istnieje możliwość, że takiego odszkodowania nie otrzyma. Dlaczego? Po pierwsze mógł w jakimś stopniu przyczynić się do powstania lub zwiększenia szkody. Po drugie nie będzie w stanie udowodnić winy sprawcy, przez co nie będzie miał prawa ubiegać się o zadośćuczynienie.

Zobacz też ofertę naszego niezależnego rzeczoznawcy.

Opracowanie:
TB Ekspert – odkup odszkodowań