Odszkodowanie z oc sprawcy. Od czego zacząć?

Odszkodowanie z oc sprawcy. Od czego zacząć?

Odszkodowanie z oc sprawcy. Pierwszy krok.

Na początku następuje spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję. Następnie należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Można to zrobić osobiście, zgłaszając się do oddziału danej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię towarzystwa lub online przez internet. Sami wybierzemy już najkorzystniejszą formę. Odszkodowanie z oc sprawcy pokryje szkody.

Odszkodowanie z oc sprawcy a wielkość szkody

W przypadku jeśli szkoda jest znaczących rozmiarów, tzn. gdy auto wymaga odholowania, najrozsądniej jest zadzwonić do ubezpieczyciela od razu z miejsca kolizji. Firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju. Dlatego też niezależnie od lokalizacji  pomoc drogowa powinna pojawić się maksymalnie do godziny od zgłoszenia takiej potrzeby. Kierowca holownika najczęściej może zrobić pierwsze zdjęcia po szkodzie, co ułatwi proces jej likwidacji.

Odszkodowanie z oc sprawcy a upływ czasu

Jeśli jednak doszło jedynie do względnie niedużych uszkodzeń i nie ma przeszkód do kontynuowania podróży, nie ma potrzeby kontaktowania się od razu po wypadku. W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę online poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela sprawcy. Jest to wygodna forma poinformowania o zdarzeniu, ponieważ unikamy minut straconych w kolejce oczekujących na połączenie z ubezpieczycielem, a jednocześnie można samodzielnie uzupełnić niezbędne we wniosku dane odnośnie siebie i sprawcy. Odradza się  kontakt osobisty. Po co bowiem stać w kolejce.

Generalna zasada wynikająca z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego mówi o trzyletnim terminie zgłoszenia roszczenia (choć w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, ten termin jest wydłużony aż do 20 lat). Jeśli istnieje taka szansa, nie należy zwlekać.  Najlepiej sprawę załatwić w ciągu kilku dni. Szkody mają tendencje do zwiększania się z upływem czasu. Lepiej więc naprawić pojazd zanim ten pokolizyjny defekt przyczyni się do poważniejszej awarii lub, co gorsza, kolejnej stłuczki. Zanim porzucimy wakacyjne plany lub zmienimy swój miesięczny grafik spotkań, kierowca powinien się zastanowić, czy faktycznie chce od razu zajmować się likwidacją szkody.

Czytaj też:

Odkup odszkodowań Białystokniezależny rzeczoznawca samochodowy