Odszkodowania powypadkowe. Pasażer ma swe prawe.

Odszkodowania powypadkowe. Pasażer ma swe prawe.

Odszkodowania powypadkowe. Kim ten pasażer jest?

Kim jest tajemniczy pasażer. Najprościej mówiąc jest to każda osoba w aucie, która nie posiada możliwości manewrowania pojazdem. Takim pasażerem jest więc też  autostopowicz. Jeśli kierowca okaże dobre serce i zechce podwieźć kogoś czekającego na okazję, a zdarzy się wypadek, autostopowicz może starać się o odszkodowanie. Odszkodowania powypadkowe.

Od dziesiątek lat firmy,  które ogniskują swoje działania na ubezpieczeniach, twierdziły, że nie ma takiej możliwości aby ubiegać się o odszkodowanie od członka rodziny, który to był kierowcą w czasie kolizji, wypadku. Sąd Najwyższy był jednak odmiennego zdania, Wydał on orzeczenie, z którego dowiadujemy się, że zupełnie nieistotny jest stopień pokrewieństwa gdy mamy plany dochodzić roszczeń. Tak też się dzieje w sytuacji, gdy pasażer zginie w wypadku. Jego krewni, bliżsi, dalsi  również mają prawo dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy, mimo tego, że sprawcą może być osoba im bliska.

Odszkodowania powypadkowe. Roszczenia

Według prawa zadośćuczynienie za śmieć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym przysługuje z OC sprawcy zdarzenia. Starać się o nie mogą bliscy ofiary a więc dzieci, rodzice,  małżonkowie, a w niekiedy również dziadkowie, rodzeństwo czy nawet konkubenci. Ważne są przy tym relacje, jakie łączyły osobę, która poniosła śmierć, z osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie.

Warto ponadto pamiętać, iż nie istnieje żaden automatyzm w przyznawaniu należnych środków finansowych. To, że jeden z braci poszkodowanego otrzymał daną kwotę nie oznacza to wcale, że inni również ją dostaną. Każdy z nich ma bowiem obowiązek indywidualnie udowodnić, że takie świadczenie się mu się po prostu należy i to akurat w takiej wysokości. W imieniu niepełnoletnich występują rzecz jasna rodzice lub opiekunowie prawni.

Warto wiedzieć, że w momencie, w której ofiara wypadku przed swoją śmiercią spędziła jeszcze jakiś czas w szpitalu, za okres ten rodzina również może uzyskać odszkodowanie. Związane ono będzie z cierpieniem towarzyszącym nadziei, że poszkodowanego uda się uratować.

Zobacz także: