Jaki sposób likwidacji szkody wybrać?

Jaki sposób likwidacji szkody wybrać?

Kolizja drogowa może się przydarzyć każdemu kierowcy. W takiej sytuacji strona poszkodowana zawsze zwraca się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu otrzymania odszkodowania. Wszystko po to, aby móc zlikwidować szkodę. Co ważne, dostępne są trzy metody likwidacji szkody komunikacyjnej. Mowa tu o metodzie serwisowej (bezgotówkowej), metodzie kosztorysowej (gotówkowej) oraz o metodzie bezpośredniej likwidacji szkody. Warto zatem widzieć, na czym dokładnie polega każda z tych metod i czym się charakteryzuje.

Metody likwidacji szkody z polisy OC

Mówiąc o metodach likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC, ma się tu na myśli sposoby, w jakie firma ubezpieczeniowa może postąpić w konkretnej sprawie dotyczącej zadośćuczynienia poszkodowanemu kierowcy z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest ustalenie wszystkich okoliczności związanych z przebiegiem kolizji lub wypadku. Mowa tu w szczególności o określeniu tego, kto jest sprawcą zdarzenia drogowego oraz o oszacowaniu szkody. Na tej podstawie firma ubezpieczeniowa może zaproponować jedną z trzech metod likwidacji szkody: metodę serwisową, kosztorysową bądź bezpośrednią likwidację szkody. Na czym polega każda z tych metod?

Metoda serwisowa (bezgotówkowa) likwidacji szkody z polisy OC

Metoda serwisowa likwidacji szkody polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się bezpośrednio z warsztatem samochodowym, w którym naprawione zostało auto uszkodzone w wyniku zdarzenia drogowego. Warsztat przygotowuje kosztorys naprawy, przesyła firmie ubezpieczeniowej, a ta na jego podstawie dokonuje zapłaty. Pamiętać tu jednak trzeba, że w przypadku metody serwisowej to ubezpieczyciel wskazuje konkretny serwis, w którym ma zostać naprawiony samochód. Metoda serwisowa często określana jest także metodą bezgotówkową. Wynika to z tego, poszkodowany kierowca nie otrzymuje od firmy ubezpieczeniowej żadnych środków finansowych. Plusem tego rozwiązania jest to, że właściciel auta nie musi tracić czasu na poszukiwania warsztatu. Oddaje samochód do wskazanego serwisu, a następnie odbiera już naprawiony pojazd. Z kolei minusem metody serwisowej jest to, że właściciel auta nie może dowolnie wybrać warsztatu samochodowego i musi polegać na ten wskazany przez ubezpieczyciela. Oznacza to jednocześnie, że zdany jest także na przygotowany przez warsztat kosztorys.

Metoda kosztorysowa (gotówkowa) likwidacji szkody z polisy OC

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku metody kosztorysowej. W tym przypadku szkoda jest oceniania i wyceniania przez rzeczoznawcę samochodowego. Na podstawie wszystkich informacji dotyczących zdarzenia drogowego, oględzin auta oraz biorąc pod uwagę średnie ceny napraw w warsztatach, rzeczoznawca sporządza kosztorys naprawy powstałych szkód. W przeciwieństwie to metody serwisowej, w tym przypadku to właściciel auta decyduje o tym, w jakim serwisie przeprowadzona zostanie naprawa samochodu. Na podstawie przygotowanego przez rzeczoznawcę kosztorysu, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu kierowcy odszkodowanie, które ten przeznacza na likwidację szkody. Plusem tego rozwiązania jest to, że właściciel auta ma pełną dowolność w wyborze warsztatu samochodowego. Minusem z kolei jest to, że musi się on trzymać otrzymanego kosztorysu. Jeśli naprawa okaże się drożna, to nie otrzyma się większej kwoty odszkodowania niż ta wskazana w kosztorysie.

Bezpośrednia likwidacja szkody z polisy OC

Na koniec kilka słów powiedzieć trzeba jeszcze o bezpośredniej likwidacji szkody komunikacyjnej. Jest to metoda uproszczona i polega ona na tym, że to towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie likwidację szkody i wypłatę odszkodowania. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że bezpośrednia likwidacja szkody dotyczy wyłącznie firmy ubezpieczeniowej, w której poszkodowany kierowca na zawartą polisę OC. Minusem tego rozwiązania jest również to, że aby móc z niego skorzystać zarówno firma ubezpieczeniowa sprawcy, jak i poszkodowanego kierowcy muszą należeć do systemu BLS, czyli systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Jeśli natomiast miałoby się wskazać plusy, to jest nim na pewno wygoda tego rozwiązania, jeśli można z niego skorzystać.

Zapoznaj się również z ofertę firmy odszkodowawczej TB Ekspert, która w wyniku wypłaty zaniżonego odszkodowania oferuję dopłaty do odszkodowania w Białymstoku.