Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

pomocy rzeczoznawcy samochodowego korzysta się bardzo często. Dzieje się tak choćby przy sprzedaży samochodu bądź w przypadku konieczności oszacowania szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Nie są to oczywiście jedynie zadania rzeczoznawcy samochodowego. Co ważne, zawód ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy może zawód ten wykonywać. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób można zostać rzeczoznawcą samochodowym.

Kim jest rzeczoznawca samochodowy?

Ogólnie rzecz ujmując, rzeczoznawca samochodowy to osoba cechująca się bardzo dużą wiedzą z zakresu motoryzacji, której obowiązki polegają na wydawaniu różnego rodzaju opinii oraz przygotowywaniu ekspertyz. O takie opinie oraz ekspertyzy najczęściej proszą firmy ubezpieczeniowe, firmy odszkodowawcze, a także sądy oraz inne instytucje. Rzeczoznawca samochodowy swoją pomocą służy także osobom prywatnym. W tym przypadku m.in. szacuje wartość samochodu np. na potrzeby jego sprzedaży.

Jakie zadania wykonuje rzeczoznawca samochody?

Zakres zadań i obowiązków rzeczoznawcy samochodowego jest bardzo szeroki. W pierwszej kolejności wspomnieć trzeba o wydawaniu opinii po kolizjach oraz wypadkach drogowych. Opinie ten najczęściej dotyczą oceny stanu uszkodzeń pojazdów oraz przygotowania kosztorysu napraw powstałych szkód. Dodatkowo rzeczoznawca samochodowy może wskazać najkorzystniejszy sposób naprawy uszkodzeń. Poza tym do zadań rzeczoznawcy samochodowego należy również postawienie prawidłowej diagnozy co do stanu technicznego samochodu.

W jaki sposób zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Jak wspomniano, zawodu rzeczoznawcy samochodowego nie może wykonywać każdy. Potrzeba jest tu bowiem ogromna wiedza z zakresu motoryzacji. Dlatego od rzeczoznawcy samochodowego oczekuje się minimum wykształcenia średniego, 2-letniej praktyki w branży motoryzacyjnej bądź ukończenia studiów wyższych na kierunku technicznym związanym z motoryzacją, posiadania prawa jazdy w kategoriach A, B, C lub C1 oraz posiadania certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Osoba wykonująca ten zawód musi być także wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych, która prowadzona jest przez właściwe ministerstwo.

Jak uzyskać certyfikat z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego?

Aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy samochodowego konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Aktualnie wydawany jest on przez trzy instytucje. Mowa tu o Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych), Polskim Związku Motorowym (Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców) oraz o TÜVPOL sp. z o.o. (Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej). Aby certyfikat otrzymać, konieczne jest odbycie trwającego 18 miesięcy kursu. Po jego ukończeniu zdać należy egzamin potwierdzający nabycie niezbędnej wiedzy. Jak zatem widać, zostanie rzeczoznawcą samochodowym, nie jest łatwe. Dzięki temu można mieć pewność, że osoba wykonująca ten zawód rzeczywiście cechuje się ekspercką wiedzą z zakresu motoryzacji.

Odkup odszkodowań – całkowita oferta została zamieszczona na podstronie.