Jak przebiegają oględziny pojazdów powypadkowych? Poradnik rzeczoznawcy samochodowego

Jak przebiegają oględziny pojazdów powypadkowych? Poradnik rzeczoznawcy samochodowego

Oględziny pojazdów wypadkowych są jednym z kluczowych etapów postępowania w przypadku zaistnienia wypadku drogowego. Ich celem jest dokładne zbadanie stanu pojazdu po kolizji lub wypadku oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na ustalenie przyczyn zdarzenia oraz okoliczności jego przebiegu.

Podczas oględzin pojazdu, rzeczoznawca samochodowy lub inny specjalista z dziedziny motoryzacji dokładnie sprawdza stan techniczny pojazdu i rejestruje wszelkie uszkodzenia, w tym te niewidoczne na pierwszy rzut oka. Następnie, na podstawie zebranych danych, sporządza szczegółowy raport, który będzie służył jako jeden z elementów dowodowych w dalszym postępowaniu.

Oględziny pojazdów samochodowych – zasady i przebieg

Przed przystąpieniem do oględzin rzeczoznawca samochodowy z naszego Instytutu Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego TB Ekspert dokładnie analizuje dokumentację pojazdu, w tym jego historię serwisową, naprawy oraz modyfikacje, które mogły wpłynąć na jego stan techniczny. Następnie, po wstępnej wizualnej ocenie pojazdu, przystępuje się do dokładnego badania jego elementów.

W ramach oględzin, biegły lub specjalista sprawdza stan techniczny m.in. takich elementów jak:

  • karoseria i elementy zewnętrzne,
  • układ napędowy,
  • układ hamulcowy,
  • zawieszenie i układ kierowniczy,
  • silnik i jego podzespoły,
  • elektronika i układy elektryczne.

Oprócz badania elementów technicznych, biegły lub specjalista wykonuje również zdjęcia oraz dokumentuje wszelkie uszkodzenia pojazdu, w tym te niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wszystkie zebrane informacje oraz dokumentacja zostają następnie zapisane w szczegółowym raporcie, który będzie służył jako jeden z elementów dowodowych w dalszym postępowaniu.

Przeprowadzenie oględzin pojazdu samochodowego jest kluczowe dla ustalenia przyczyn wypadku drogowego oraz okoliczności jego przebiegu. Dlatego też należy je przeprowadzać z zachowaniem najwyższych standardów, aby zapewnić rzetelne i dokładne wyniki.

Kosztorys naprawy pojazdu

Kosztorys naprawy pojazdu to dokument, który zawiera wycenę kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów pojazdu. Kosztorys ten jest sporządzany przez warsztat samochodowy lub biegłego z dziedziny motoryzacji, który przeprowadził oględziny pojazdu po kolizji lub wypadku drogowym.

W kosztorysie naprawy pojazdu powinny być szczegółowo opisane wszystkie uszkodzone elementy, które wymagają naprawy lub wymiany, a także kosztorys części i robocizny potrzebnej do przeprowadzenia naprawy. W zależności od uszkodzeń, kosztorys może obejmować m.in. wymianę elementów karoserii, elementów mechanicznych, naprawę silnika, wymianę układu hamulcowego czy naprawę układu kierowniczego.

Kosztorys naprawy pojazdu jest dokumentem ważnym z punktu widzenia procesu likwidacji szkody. Stanowi podstawę do wyceny kosztów naprawy, a także jest jednym z elementów dowodowych w postępowaniu dotyczącym szkody. Na jego podstawie ubezpieczyciel może wycenić koszt naprawy i wypłacić odszkodowanie właścicielowi pojazdu.

Kosztorys naprawy pojazdu powinien być sporządzony rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi standardami, tak aby jego koszty odzwierciedlały faktyczne koszty naprawy. Ceny części i robocizny zawarte w kosztorysie powinny być zgodne z rynkowymi cenami usług i części samochodowych.

Sprawdź również naszą całą ofertę dotyczącą skupu odszkodowań OC.