Odkup odszkodowań w Białymstoku — jak wygląda i jakie niesie korzyści?

Odkup odszkodowań w Białymstoku — jak wygląda i jakie niesie korzyści?

Każdy kierowca doskonale wie, że w każdym momencie może stać się uczestnikiem kolizji lub wypadku. Dlatego na właścicieli samochodów nałożony jest obowiązek posiadania ważnej polisy OC. Jeśli już dojdzie do zdarzenia drogowego, jego uczestnicy najczęściej spisują oświadczenia i w ten sposób dochodzą do porozumienia. Na podstawie oświadczenia poszkodowany kierowca może wnioskować do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Jak jednak można zauważyć, bardzo często takie sprawy nie są tak proste, jak mogłoby to się wydawać. Niemałym problemem jest to, że ubezpieczyciele nierzadko zaniżają wartość odszkodowań. Na taki problem wskazują choćby kierowcy w Białymstoku. Czy jest skuteczne rozwiązanie tego problemu? Jak najbardziej tak, a mowa tu o skorzystaniu z usługi odkupu odszkodowania.

Co to znaczy, że firma ubezpieczeniowa zaniża wartość odszkodowania?

Jak wspomniano, każda osoba, która dozna szkody w wyniku zdarzenia drogowego, jakim jest kolizja lub wypadek ma prawo do odszkodowania. To wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniową z polisy OC sprawy. W przypadku uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku kwota odszkodowania powinna w pełni pokryć wszystkie koszty związane z naprawą auta. W większości przypadków tak właśnie jest. Jednak kierowcy z Białegostoku coraz częściej zwracają uwagę na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość należnego odszkodowania. Jak można się domyślić, taka sytuacja jest nie lada problemem. Przede wszystkim proponowana wysokość odszkodowania nie pokrywa rzeczywistych kosztów likwidacji szkody. W tym miejscu koniecznie podkreślić trzeba, że poszkodowany kierowca nie musi godzić się z decyzją ubezpieczyciela i może się od niej odwołać. Warto jednak skorzystać z dużo skuteczniejszego sposobu na to, aby uzyskać środki finansowe w zadowalającej wysokości. Mowa tu o odkupie odszkodowania przez firmę odszkodowawczą TB Ekspert z Białegostoku. W tym celu wystarczy zawrzeć umowę cesji z firmą odszkodowawczą. Jak to działa?

Na czym polega odkup odszkodowań komunikacyjnych?

Warto wiedzieć, że w Białymstoku swoją działalność prowadzą firmy odszkodowawcze, które specjalizują się właśnie w odkupie praw do szkód komunikacyjnych. Skorzystanie z oferty takiej firmy jest dużo lepszym rozwiązaniem w porównaniu z wchodzeniem w długi spór z towarzystwem ubezpieczeniowym. Tym bardziej że rezultatu takiego sporu nie można być pewnym, a dodatkowo przez cały czas jego trwania nie otrzyma się od ubezpieczyciela oni złotówki. Usługa odkupu odszkodowania w Białymstoku polega na zawarciu umowy z firmą odszkodowawczą, która w jej ramach proponuje konkretną kwotę, za którą jest w stanie prawo do szkody odkupić. Jeśli kwota ta jest dla poszkodowanego kierowcy satysfakcjonująca, wówczas nie pozostaje nic innego jak podpisać wspomnianą umowę cesji. Po tym fakcie, czyli po formalnym przeniesieniu prawa do szkody z OC z poszkodowanego kierowcy na firmę odszkodowawczą, ta od razu wypłaca ustaloną kwotę pieniędzy. Dla kierowcy kończy to cały problem. W szybki i prosty sposób uzyskuje potrzebne środki na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu.

Dlaczego warto sprzedaż prawo do szkody przy zaniżonym odszkodowaniu?

Nie da się ukryć, że sprzedaż prawa do odszkodowania komunikacyjnego wiąże się z wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim dla poszkodowanego kierowcy jest to możliwość uzyskania potrzebnych i zadowalających środków finansowych w bardzo krótkim czasie. Ustalona kwota jest, jak bowiem wspomniano wypłacana przez firmę odszkodowawczą niemal natychmiast. Środki te nie ulegają zwrotowi, jeśli firma odszkodowawcza nie uzyska od ubezpieczyciela kwoty, o którą sama będzie wnioskować. Takie rozwiązanie to ogromna oszczędność czasu. Na pewno jest to znacznie szybszy i łatwiejszy sposób na uzyskanie środków finansowych w porównaniu ze sporem sądowym z firmą ubezpieczeniową. Na koniec koniecznie dodać trzeba jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię. Oczywiście firma odszkodowawcza odkupuje prawo do szkody z polisy OC za kwotę wyższą niż ta, którą proponuje ubezpieczyciel.

Niezależny rzeczoznawca samochodowy – Sprawdź Ofertę!