Dopłata do odszkodowania OC - co musisz zrobić aby ją uzyskać?

Dopłata do odszkodowania OC – co musisz zrobić aby ją uzyskać?

Ubezpieczenie komunikacyjne należą w Polsce do tych, które wykupowane są najczęściej. Dzielą się one na obowiązkowe i dobrowolne. Właściciele wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Bardzo często zdarza się, że działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowania. Okazuje się jednak, że do OC można uzyskać dopłatę.

Co zrobić, aby uzyskać należne odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania to jedyna możliwość uzyskania należnych pieniędzy. Jest to propozycja skierowana zarówno do osób, którym firma ubezpieczeniowa wypłaciła zaniżone odszkodowanie nie tylko z tytuły polisy od odpowiedzialności cywilnej. Dopłatę do odszkodowania mogą otrzymać także osoby, którym ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco (jest to jedno z nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych przeznaczone głównie dla właścicieli samochodów osobowych). Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania z polisy OC czy AC, trzeba tylko znaleźć firmę – a działa ich obecnie całkiem sporo – zajmującą się skupowaniem odszkodowań. Przenosząc prawa do zaniżonej części odszkodowania na taką firmę, można uzyskać dopłatę do odszkodowania. Oczywiście jest to tylko jedno z rozwiązań. Drugie to złożenie pozwu w sądzie. Ale walka z ubezpieczycielem może być bardzo długa i kosztowna.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania dopłaty do odszkodowania OC?

Skup odszkodowań odbywa się w oparciu o umowę. Jest ona przygotowywana na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta do firmy specjalizującej się w skupowaniu odszkodowań. Do niezbędnych dokumentów należy kosztorys wyceny szkody dokonany przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz decyzja, w której znajduje się informacja o przekazaniu widniejącej w kosztorysie kwoty ubezpieczonemu. Umowa określana jako przelew praw wierzytelności jest sporządzana w dwóch egzemplarzach. Każda ze stron – klient i przedstawiciel odkupującej odszkodowanie firmy – otrzymuje po jednym egzemplarzu. Należne pieniądze zostaną przekazane klientowi w dogodny dla niego sposób – do ręki, przelewem, gotówką.

Co zrobić, jeśli nie posiada się niezbędnych do otrzymania dopłaty do odszkodowania OC dokumentów?

Brak dokumentów nie oznacza, że nie można uzyskać dopłaty do odszkodowania. Obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wydanie dokumentacji szkody. Można ją uzyskać, kontaktując się osobiście z ubezpieczycielem. W procesie uzyskiwania dokumentacji szkodowej pomóc mogą także przedstawiciele firmy, która specjalizuje się w skupowaniu odszkodowań. To drugie rozwiązanie wymaga przekazania upoważnienia. Można to zrobić nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Podpisane upoważnienie może zostać dostarczone tradycyjną pocztą, a nawet zdjęciem.

Od decyzji firmy ubezpieczeniowej w kwestii odszkodowania OC czy AC można się odwołać. Procedura jest długotrwała. Jeszcze dłużej trwa postępowanie sądowe w sprawie zaniżonego odszkodowania. Rozwiązaniem bardziej wygodnym jest skorzystanie z usług firmy, której specjalnością jest odkup odszkodowania z polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Więcej informacji na temat dopłat, odkupu zaniżonych odszkodowań znajdziesz na naszej stronie pod linkiem – dopłaty odszkodowań TB Ekspert.

Zerknij na ciekawą ofertę dotyczącą usług niezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego.